Bahá'í bønner

Bønn for mange formål

Under finner du mange forskjellige bønner, alt fra aftenbønn til bønn om åndelig vekst. Bahá'í bønnebok byr på et utvalg bønner åpenbart av Báb, Bahá’u’lláh og ‘Abdu’l-Bahá

Utgitt av BAHÁ'Í FORLAG, OSLO

© Nasjonalt Åndelig Råd for Baháʼíer i Norge 2011

ISBN978-82-90224-33-7

 

Å navigere gjennom bønneboken

Bahá'í bønneboken inneholder mange bønner og tavler. Boken er av praktiske grunner inndelt i emner. Inndelingen i emner er foretatt etter skjønn for å gjøre det lettere å finne frem blant bønnene og er ikke en del av de hellige tekstene.

Du kan bruke linkene under for å navigere deg gjennom bønneboken.

 

Bønner

Tavler og obligatoriske bønner