Et liv i sjenerøs gavmildhet

Et liv i sjenerøs gavmildhet

Slik stearinlysets hensikt er å skjenke lys, er menneskets sjel skapt for å være sjenerøs. Vi oppfyller vår høyeste hensikt i et liv i tjeneste der vi gir av tida vår, kreftene våre, kunnskapen vår og våre økonomiske ressurser.

Impulsen til å gi springer ut av Gudskjærlighet. Idet denne kjærligheten fyller hjertene våre, vil sjenerøsitet komme til å kjennetegne mønsteret for oppførselen vår. Når vi tjener andre for Gudskjærlighetens skyld, er vi hverken motivert av håp om anerkjennelse eller belønning, og heller ikke av frykt for straff. Et liv i tjeneste innebærer ydmykhet og løsrivelse, ikke egeninteresse og selvforherligelse.

Shoghi Effendi har skrevet: “Vi må være som en fontene eller et oppkomme som stadig tømmer seg for alt det har, og som stadig fylles igjen fra en usynlig kilde. Stadig å gi til beste for våre medmennesker uten å la oss avskrekke av frykt for fattigdom og I tillit til all rikdom og alt godt – dette er hemmeligheten ved rett levnet.”

“Å gi og å være sjenerøs er egenskaper ved meg; vel er det med ham som smykker seg med mine gode egenskaper.”
Bahá’u’lláh

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE: