Innskutte dager

Innskutte dager

De innskutte dager, fra og med 26. februar til og med 1. mars, bør være en tid viet forberedelse til fasten en gjestfrihetens, nestekjærlighetens og gavenes tid.

Min Gud, min ild, og mitt lys! De dager som du i din Bok har kalt ayyám-i-há* er begynt, o du som er navnenes Konge, og fasten nærmer seg, den som din umåtelig opphøyede Penn har pålagt alle som er i din skapnings rike å overholde. Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved disse dager og ved alle slike som i denne tiden har klynget seg til dine befalingers bånd, og fattet om dine forskrifters håndgrep, om å gi at enhver sjel kan bli tildelt en plass innenfor ditt kongesetes enemerker og en bolig ved åpenbaringen av glansen fra ditt åsyns lys.
Dette, o min Herre, er dine tjenere som ingen fordervet tilbøyelighet har avholdt fra det som du sendte ned i din Bok. De har bøyd seg for din Sak, og tatt imot din Bok med den besluttsomhet som er frembragt av deg, og overholdt det som du hadde foreskrevet dem, og valgt det som var sendt ned av deg.
Du ser, o min Herre, hvordan de har anerkjent deg og bekjent seg til hva du enn har åpenbart i dine skrifter. Gi dem å drikke din evighets vann, o min Herre, fra din nådes hender. Nedskriv så for dem den belønning som er bestemt for den som har nedsenket seg i ditt nærværs osean, og oppnådd å nyte den utsøkte vin som møtet med deg er.
Jeg bønnfaller deg, o du som er kongenes Konge og har medlidenhet med de undertrykte, om å bestemme for dem det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Nedskriv enn videre for dem det som ingen av dine skapninger har oppdaget, og tell dem blant dem som har kretset rundt deg, og som beveger seg om din trone i enhver verden av dine verdener.
Du er i sannhet den allmektige, den allvitende, den best underrettede.

—Bahá’'u'’lláh

* Há-dagene de innskutte dager.