Det Universelle Rettferdighetens Hus (opprettet 1963)

Det Universelle Rettferdighetens Hus

Det Universelle Rettferdighetens Hus er det internasjonale styrende rådet for bahá'í-troen og sentrum for Bahá'u'lláhs pakt i dag. Bahá’u’lláh forordnet opprettelsen av denne institusjonen i sin lovbok, Kitáb-i-Aqdas (Den helligste bok).

Det Universelle Rettferdighetens Hus er et administrativt organ  med ni medlemmer, valgt hvert femte år av alle medlemmene av samtlige  nasjonale råd. Bahá'u'lláh skjenket guddommelig autoritet til Det Universelle Rettferdighetens Hus til å utøve positiv påvirkning på menneskehetens velferd, fremme utdanning, fred og globalt fremskritt, og sikre menneskets verdighet og religionens posisjon. Det er pålagt oppgaven med å anvende bahá'í-læren på behovene til et alltid fremadskridende samfunn og er således gitt lovgivende myndighet i saker som ikke direkte er omtalt i troens hellige tekster.

Siden det første valget i 1963, har Det Universelle Rettferdighetens Hus veiledet bahá'í-verdenssamfunnet i å utvikle sin kapasitet til å delta i oppbyggingen av en blomstrende global sivilisasjon. Veiledningen som blir gitt av Det Universelle Rettferdighetens Hus sikrer enhet i tanke og handling i bahá'í-samfunnet idet det lærer seg å omsette Bahá'u'lláhs visjon om verdensfred til virkelighet.

”Siden hver dag byr på et nytt problem og det for hvert problem finnes en tjenlig løsning, bør slike anliggender henvises til Rettferdighetens hus, så dets medlemmer kan handle i samsvar med tidens behov og krav.”
– Bahá’u’lláh 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd