Annonsering av ungdomskonferansene

Det Universelle Rettferdighetens Hus

 

8. februar 2013

Til verdens bahá’íer

Inderlig elskede venner!

Det gleder oss at vi i samfunn av enhver størrelse og styrke ser at prosessene i Femårsplanen vekker lysten til å tjene og ansporer til målbevisst handling. Hver dag dukker det opp eksempler på hvordan det å ta kontakt for å nå frem til hjertet hos den enkelte, det å gjøre sjeler kjent med Guds ord og innby dem til å bidra til samfunnets forbedring, over tid kan bidra til fremskritt for et folk. Den kollektive bevegelsen blir merkbar når elementene i planen kombineres i en godt samordnet innsats i hele området, med en dynamikk som blir stadig mer velkjent. Et slikt område blir miljøet for erfarne troende så vel som for dem som nylig er gjort kjent med troen, uansett alder eller bakgrunn, der de arbeider side ved side, ledsager hverandre i sin tjeneste og setter alle i stand til å delta i planens utvikling.

Når vi tar et overblikk over en bahá’í-verden i ivrig aktivitet, er det særlig ett fenomen som slår oss, nemlig det avgjørende bidraget fra ungdom i alle verdensdeler. I dette fenomenet ser vi et bevis på riktigheten av den elskede Beskytters håp for dem angående “Sakens fremtidige fremgang og vekst” og av hans fortrøstning da han på deres skuldre la “alt ansvar for å bevare den uselviske tjenestes ånd blant deres trosfeller”. Vi blir også slått av tallet på ungdom som etter bare kort forbindelse med bahá’í-samfunnet forplikter seg til meningsfulle tjenestehandlinger og raskt oppdager at de er på bølgelengde med troens samfunnsbyggende innsats. Når vi tenker både på bahá’í-ungdommen og deres likesinnede jevnaldringer, kan vi ikke annet enn glede oss over deres iver etter å påta seg en del av ansvaret for å støtte den åndelige og sosiale utviklingen hos andre i nærmiljøet, og da særlig hos dem som er yngre enn de selv er. I en tid som er opptatt av egeninteresse, der til og med ens åndelige tilknytning veies på belønningens og den personlige tilfredsstillelses vektskål, er det oppmuntrende å møte personer fra midt i tenårene til opp i tjueårene – personer som en aggressiv materialisme så avgjort sikter seg inn mot – som anspores til dåd av Bahá’u’lláhs visjon og er rede til å sette andres behov foran sine egne. At slik høysinnet ungdom skulle bidra så effektivt til igangværende bestrebelser alle vegne – ved egen innsats så vel som ved den fremdrift de gir hele samfunnet, lover godt for den forventede økningen i disse bestrebelsene.

Det som er oppnådd i løpet av de siste to årene, vil ganske visst bli solid overgått ikke bare i den inneværende plans avsluttende år, men i de gjenstående år av formingstidens første århundre. For å anspore dette veldige foretagendet og for å kalle dagens unge til å påta seg forpliktelsene som de må oppfylle i løpet av dette hurtig krympende tidsrommet, kunngjør vi at det kalles sammen til 95 ungdomskonferanser mellom juli og oktober, planlagt på arrangementssteder som spenner over hele kloden: Accra, Addis Abeba, Aguascalientes, Almaty, Antananarivo, Apia, Atlanta, Auckland, Baku, Bangalore, Bangui, Bardia, Battambang, Bhopal, Bhubaneswar, Boston, Brasilia, Bridgetown, Bukavu, Cali, Canoas, Cartagena de Indias, Chennai, Chibombo, Chicago, Chisinau, Cochabamba, Daidanaw, Dakar, Dallas, Danane, Dar-es-Salaam, Dhaka, Dnepropetrovsk, Durham (USA), Frankfurt, Guwahati, Helsinki, Istanbul (2), Jakarta, Johannesburg, Kadugannawa, Kampala, Kananga, Karachi, Khujand, Kinshasa, Kolkata, Kuching, Lae, Lima, London, Lubumbashi, Lucknow, Macao, Madrid, Manila, Matunda Soy, Moskva, Mwinilunga, Mzuzu, Nadi, Nairobi, New Delhi, Oakland, Otavalo, Ouagadougou, Panchgani, Paris, Patna, Perth, Phoenix, Port Dickson, Port Moresby, Port-au-Prince, Port-Vila, San Diego, San Jose (Costa Rica), San Jose City (Filippinene), San Salvador, Santiago, Sapele, Sarh, Seberang Perai, Sydney, Sør-Tarawa, Tbilisi, Thyolo, Tirana, Toronto, Ulan Bator, Vancouver, Verona, Yaounde. Til disse sammenkomstene inviterer vi enhver ungdom som i planens metoder og verktøy ser kraftige midler til å bevege seg mot et bedre samfunn. Og bahá’íer i alle aldre innbyr vi til helhjertet støtte for deltagerne, for det er så mye som avhenger av deres innsats.

Elskede venner: Til hver generasjon av unge troende kommer det en anledning til å bidra til menneskehetens skjebne, en anledning som er unik for deres livsfase. For den nåværende generasjon er øyeblikket kommet til å reflektere, til å forplikte seg, til å stålsette seg for et liv i tjeneste, et liv som vil avføde et rikt monn av velsignelse. I våre bønner ved den hellige terskel bønnfaller vi den urgamle skjønnhet om at han ut fra en forvirret og fortumlet menneskehet kan fremforedle rene sjeler utstyrt med klart syn: ungdom med en hederlighet og rettskaffenhet som ikke svekkes ved å dvele ved andres feil, og som ikke stanses av eventuelle mangler hos dem selv – ungdom som vil se hen til Mesteren og “føre de utestengte inn i kretsen av nære venner” – ungdom som av sin bevissthet om samfunnets skavanker drives til å arbeide for å forvandle det, og ikke til å distansere seg fra det – ungdom som for enhver pris vil nekte å la urett i dens mange fasonger gå upåaktet hen og isteden vil anstrenge seg for at “rettferdighetens lys kan utgyte sin glans over hele verden”.

Det Universelle Rettferdighetens Hus

Last ned budskapet her.