Reservasjon

Her kan du ta kontakt med oss dersom du ønsker å reservere senteret til bahá'í-arrangement og aktiviteter, bahá'í-vielser, 15-årsmarkeringer og minnemarkeringer. Såfremt det er ledig skal det være mulig å bruke senteret, men nasjonale og regionale arrangementer samt møter arrangert av Nasjonalt Åndelig Råd har prioritet.

 

Du vil få et svar på e-post når reservasjonen er bekreftet eller dersom det kommer i konflikt med andre arrangement. Ta kontakt med oss dersom du må avbestille. Nederst på denne siden finnes en kalender som viser hvilke dager som er ledige.

Beskriv møtet/arrangementet/aktiviteten senteret reserveres for.
Velg hvilke rom du vil reservere. Merk at kjøkkenet ikke skal brukes til omstendelig matlaging.

Overnatting

Det er mulig å overnatte på bahá'í-senteret i forbindelse med bahá'í-arrangement og aktiviteter, og ifm. tjenestereise. Overnatting tillates både for bahá'íer og venner av troen. Det er begrenset med plasser og forespørsel gjøres ved å fylle ut skjemaet under. Endelig svar mottar du på e-post.

Beskriv hva overnattingen er i forbindelse med, f.eks. koordinatorseminar, årsmøte osv.