Fondet

Fondet

Alle Guds venner ... bør bidra i den grad det er mulig, hvor beskjeden deres gave enn måtte være. Gud bebyrder ikke en sjel over dens evne. Slike bidrag må komme fra alle sentre og alle troende. ... O Guds venner! Vær forvisset om at i stedet for disse bidrag vil deres jordbruk, deres industri og deres handel bli velsignet ved mangfoldige økninger, med rikelige gaver og foræringer. Han som kommer med én god gjerning, vil motta en tifoldig belønning. Det hersker ingen tvil om at den levende Herre i rikt monn vil bekrefte dem som bruker sin rikdom på hans sti.
—'Abdu'’l-Bahá

 

 

O Gud, min Gud!
Gjør dine sanne elskeres panner forklaret, og understøtt dem med seierssikre engleskarer. Styr deres føtter med sikre steg på din strake sti, og åpne du ved din urgamle gavmildhet dine velsignelsers porter for dem. For de ofrer på din sti det du har skjenket dem, idet de verger din tro, setter sin lit til sin ihukommelse av deg, gir sine hjerter som offer av kjærlighet til deg og ikke holder tilbake det de besitter i sin tilbedelse av din Skjønnhet og i sin søken etter måter å behage deg.
O min Herre! Bestem du for dem en rikelig andel, et fastsatt vederlag og en sikker belønning.
Sannelig, du er forsørgeren, hjelperen, den gavmilde, den rundhåndede, den alltid givende.

'Abdu'’l-Bahá