Institusjonskapasitet

Etter hvert som troens institusjoner høster erfaring… blir de stadig dyktigere til å yte bistand, ressurser, oppmuntring og kjærlig veiledning overfor egnede initiativer; til å rådslå fritt og harmonisk seg imellom og med folk som de tjener; og til å kanalisere individuelle og kollektive krefter i retning av å forvandle samfunnet.
— Det Universelle Rettferdighetens Hus

Den gradvise utviklingen av bahá'í-samfunnets administrative strukturer og foredlingen av dens tilhørende prosesser, har vært viet betydelig oppmerksomhet helt siden bahá'í-troens begynnelse. Temaet blir beskrevet i noe detalj under "Den bahá'í administrative orden" under emnesamlingen i "Hva bahá'íer tror"-området på nettsiden.

Energien bahá'íer vier utviklingen av institusjonell kapasitet og administrative prosesser er ikke bare motivert av et ønske om å øke effektiviteten og organiseringen i bahá'í-samfunnet. De ser på denne utviklingen som et nødvendig bidrag til en ny sosial verdensorden som ble forespeilet av Bahá'u'lláh. Med andre ord: bidrag til nye måter som en moden menneskehet kan  håndtere sine politiske, sosiale og kulturelle anliggender på.

 

Aktivitetene som har en betydning for den bahá'í administrative orden er mange og varierte. Artiklene under viser bare noen av de få aspektene av dette:

Nasjonalt Åndelig Råd