Posts in Hellige skrifter
De fire daler

De fire daler er skrevet av Baha'u'lláh etter at de syv daler var fullført. Den beskriver fire måter, hvorpå den "usette" kan sees; menneskehjertets fire stader, og de fire kategorier av mystiske veifarende i deres søken etter forsynet, den lovpriste, den dragende, den elskede. [Dansk oversettelse]

Read More
Ornamenter

Denne skriften har som tema hvordan man forbedrer sin karakter og hvordan den kan brukes i verden. En persons første målet i livet må være å "kjenne seg selv" og forstå hva som fører til opphøyethet eller ringhet, ære eller fornedrelse, rikdom eller fattigdom. Å tilegne seg slike kunnskaper resulterer i modenhet. Velstand gir mulighet til å uttrykke de åndelige kvaliteter man har utviklet på denne måten, blant annet gjennom religiøs dialog, å være sammen med forskjellige mennesker i samfunnet og forskjellig typer håndverk og arbeid. Denne skriften finnes i dansk oversettelse.

Read More
Nogle besvarede spørgsmål

I denne bok gir ‘Abdu’l-Bahá, sønn av bahá’í-troens grunnlegger, svar på utallige spørsmål. De mange spørsmål, som den tar opp, er enten blitt ubesvart eller misforstått av størstedelen av menneskeheten. Hva er mennesket? Finnes det en Gud? Hvordan kan vi kjenne Gud? Kan Gud snakke med mennesket? Hva betyder mirakler, dåp, treenigheten, skjebne, udødelighet, fri vilje, reinkarnasjon, panteisme eller helbredelse? Her finnes også kommentarer og forklaringer til bibelsteder.

Read More
Kitáb-i-Aqdas

Den helligste bok, moderboken i Bahá'u'lláhs åpenbaring. Boken viderefører de evige sannheter som alle de guddommelige budbringerne har belyst: kjærligheten til vår neste og den moralske hensikt med livet på jorden. Samtidig fjerner den elementer i tidligere religioners lover som vil virke hindrende på å forene verdens folk og nydannelsen av det menneskelige samfunn.

Read More