Begravelse

Begravelse

Bahá'’u'’lláh bestemmer i Kitáb-i-Aqdas at denne bønnen skal fremsies, i sin helhet, for den avdøde ved en bahá'í-begravelse. Den leses før jordfestelsen av én person mens de øvrige står.

O min Gud! Dette er din tjener og sønn av din tjener som har trodd på deg og på dine tegn og vendt sitt ansikt mot deg, fullstendig løsrevet fra alt uten deg. Sannelig, av dem som viser barmhjertighet, er du den mest barmhjertige.
Gjør med ham, o du som tilgir menneskenes synder og skjuler deres feil, som det anstår seg din gavmildhets himmel og din nådes osean. Tillat ham å tre inn på enemerkene for din altoverskyggende barmhjertighet som var til før jordens og himmelens grunnvoll ble lagt. Der er ingen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

La ham så gjenta hilsningen “Alláh-u-Abhᔠseks ganger og deretter gjenta hver av de følgende setninger nitten ganger *:

Sannelig, vi tilber alle Gud.
Sannelig, vi bøyer oss alle for Gud.
Sannelig, vi er alle hengivne overfor Gud.
Sannelig, vi priser alle Gud.
Sannelig, vi takker alle Gud.
Sannelig, vi er alle tålmodige i Gud.

(Hvis avdøde er en kvinne, la ham si: “Dette er din tjenerinne og datter av din tjenerinne osv.”)—

Bahá'’u'’lláh

* Det Universelle Rettferdighetens Hus presiserer i et brev av 1. juli 2001 at gjentagelsen av setningene foregår på følgende måte: “Alláh-u-Abhᔠ[én gang], “Sannelig, vi tilber alle Gud.” [19 ganger], “Alláh-u-Abhᔠ[én gang], “Sannelig, vi bøyer oss alle for Gud.” [19 ganger] og så videre.)