Universell fred

Bahá'u'lláhs læresetninger er enorme i sitt omfang. De utforsker emner som naturen og hensikten med åpenbaringen, menneskets iboende verdighet, foredling av åndelige egenskaper, og menneskehetens interaksjon med den fysiske verden. Bahá'í-skriftene er også fulle av henvisninger til universell fred - "hele menneskehetens ypperste mål" - såvel som forklaringer om de sosiale prinsippene som er forbundet med fred. 

Blant disse prinsippene er uavhengig søken etter sannheten;  mennneskehetens enhet (som er kjerneprinsippet i bahá'í-troen); fjerning av alle former for fordommer; harmoni mellom religion og vitenskap; likeverd mellom kvinner og menn; obligatorisk utdanning; innføring av et universelt hjelpespråk; avvikling av ekstrem rikdom og fattigdom; opprettelsen av en verdensdomstol for å avgjøre tvister mellom nasjoner; og styrkingen av rettferdighet som det ledende prinsipp for menneskelige anliggender.

Bahá'íer ser ikke på disse prinsippene som bare vage forhåpninger - de forstås som forhold som har umiddelbar og praktisk relevans for både individer, samfunn og institusjoner.

I oktober 1985 offentliggjorde Det Universelle Rettferdighetens Hus et brev som var adressert til menneskeheten i sin alminnelighet om emnet universell fred med tittelen: "Løftet om fred i verden". Her presenterte de noen grunner til bahá'í-samfunnets grunnleggende tillit til internasjonal fred som det neste stadium i samfunnets utvikling. Brevet slår tydelig fast:

Den store fred som velvillig innstilte mennesker i århundrer har vært tiltrukket av, som seere og diktere i utallige slektledd har skildret sin visjon av, som menneskeslektens hellige skrifter fra tidsalder til tidsalder stadig har gitt løfte om - denne fred er nå omsider innen rekkevidde for nasjonene. For første gang i historien er det mulig for alle å betrakte hele planeten, med alle dens utallige ulike folkeslag, i ett perspektiv. Verdensfred er ikke bare mulig, men uunngåelig.
Hele teksten er tilgjengelig under.
 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd