De skjulte ord

De skjulte ord

av Bahá'u'lláh

Til norsk etter Shoghi Effendis engelske oversettelse med tittelen "The Hidden Words".

© Nasjonalt Åndelig Råd for bahá'íer i Norge

 

 

HAN ER DEN ALLER HERLIGSTE!

Dette er det som er kommet ned fra herlighetens rike, ytret av styrkens og maktens tunge og åpenbart for fortidens Profeter. Vi har tatt essensen av det og ikledt den en drakt av få ord, som et tegn på nåde for de rettsindige, så de kan stå trofaste i Guds Pakt, vise seg verdige i dette liv til den skatt Han har betrodd dem og i åndens rike smykke seg med Guddommelige egenskaper.

Den mystiske og vidunderlige brud, som før var skjult bak ytringens slør, er ved Guds nåde og Hans guddommelige gunst nå blitt åpenbart likesom det strålende lys fra den Elskedes skjønnhet. Jeg bevitner, o venner, at nåden er fullendt, at bevisførselen er fullført, at beviset er klart og vitnesbyrdet stadfestet. La det nå vise seg hva deres bestrebelser på løsrivelsens vei vil åpenbare. På denne måte er den guddommelige nåde blitt skjenket i fullt monn til dere og til dem som er i himmelen og på jorden. Priset være Gud, Herren over alle Verdener.


Om de skjulte ord

De skulte ord er et av hovedverkene i Bahá'u'lláhs åpenbaring. I en språkdrakt som på samme tid er myndig, sterk, kjærlig og sødmefylt beskrives selve kjernen i all religion, åpenbart for fortidens profeter: Guds kjærlighet til menneskene, hensikten med Skapelsen, menneskets åndelige natur og vår hensikt med livet. Slik dette åndelige fundament er blitt fornyet ved Bahá'u'lláhs penn, ved bredden av Tigris for mer enn hundre år siden, har boken imidlertid et universelt budskap som for en verden ute av balanse kan synes mer livsnødvendig og kjærkomment enn noensinne. Som guddommelige yttringer er De skulte ord en daglig kilde til åndelig berikelse og inspirasjon for mennesker over hele verden, uavhengig av nasjonalitet, rase eller tidligere trosbakgrunn.