Svangerskap

Svangerskap

Min Herre! Min Herre!
Jeg priser deg og jeg takker deg for det hvormed du har begunstiget din ydmyke tjenerinne, din trell som trygler og bønnfaller deg, fordi du i sannhet har ledet henne til ditt åpenbare rike og latt henne få høre din opphøyede kallen i den timelige verden og skue dine tegn som viser at ditt seierrike herredømme over alle ting er kommet til syne.
O min Herre, jeg vier det som er i mitt morsliv til deg. Gjør det derfor til et rosverdig barn i ditt rike og til en skjebnens yndling ved din gunst og din gavmildhet; la det utvikles og vokse opp i din oppdragelses varetekt. Sannelig, du er den gavmilde! Sannelig, du er den nåderike Herre!

— ‘'Abdu'’l-Bahá