Skandinavisk bahá'í-historie

Her finner du en oversikt over bahá'í religionens historie i Skandinavia, med hovedvekt på Norge.

"Historien har handlet om hvordan mennesker har oppfattet og praktisert Guds budskap til profeter som Krishna, Buddha, Moses, Jesus og Muhammed. Vi tror framtiden vil handle om hvordan mennesker oppfatter og praktiserer budskapet til Bahá'u'lláh."
"Rettferdigheten vånder seg på denne dag over sin tilstand, og upartiskheten jamrer seg under undertrykkerens åk. Tyranniets tykke skyer har formørket jordens ansikt og omhyllet dens folk. Ved Vår herlighets penns bevegelse, har Vi, som befalt av den allmektige Forordner, åndet et nytt liv inn i enhver menneskelig form, og inngytt hvert ord ny kraft. Hver skapte ting bevitner tegnene på denne verdensomspennende gjenfødelse."
 - Bahá'u'lláh -

Denne oversikten starter med noen eksempler på begivenheter i Skandinavia, som er parallell med de religiøse bevegelser rundt i hele verden som i begynnelsen av 1800-tallet mente at endetiden var nær og at det "nye Jerusalem" ville komme ned til jorden. Ut fra disse bevegelsene vokste en ny virkelighetsoppfatning opp og var en av grunnsteinene som dagens moderne samfunn er bygget på.