Åpenbaring

Åpenbaring

Gud, skaperen av universet, er allvitende, allkjærlig og allnådig. Akkurat som den fysiske solen skinner over alt, på samme måte spres Guds lys over hele skaperverket. Det er umulig for noen dødelig skapning å forstå Guds virkelighet. Hvor omfattende eller hvor mangfoldig vårt begrep om Gud måtte være, vil det alltid være begrenset av selve menneskesinnets begrensinger.

Gjennom tidsaldrene har Gud sendt guddommelige budbringere som vi kaller "Gudsmanifestasjoner" - Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus Kristus, Muhammed, og i nyere tid, Báb og Bahá'u'lláh - for å dyrke frem menneskehetens åndelig, intellektuelle og moralske evner. I kjølvannet av en Gudsmanifestasjons komme skjer det en skjellsettende vekstprosess i verden. Idet den berører selve menneskets eksistensielle motivasjon, vekkes det til live i hele befolkninger evner til å bidra til sivilisasjonens utvikling i et omfang som aldri før.

Idag befinner vi oss på terskelen til menneskehetens modenhetsalder. Ettersom vi har gjennomlevd ulike stadier, har vi kollektivt lagt bak oss vår spedbarnsalder og barndom. Rundt om i hele verden er samfunn i sterk forandring. Den endelige tendensen er klar: vi er vitne til intet mindre enn organiseringen av menneskesamfunnet som en global sivilisasjon.

“Vær vitne til de vidunderlige beviser på Guds skaperverk, og gjennomtenk dets omfang og beskaffenhet.”
— Bahá’u’lláh

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd