Løftet om fred i verden

Løftet om fred i verden

I oktober 1985 offentliggjorde Det Universelle Rettferdighetens Hus et brev som var adressert til menneskeheten i sin alminnelighet om emnet universell fred med tittelen: "Løftet om fred i verden". Her presenterte de noen grunner til bahá'í-samfunnets grunnleggende tillit til internasjonal fred som det neste stadium i samfunnets utvikling.

Nasjonalt Åndelig Råd