Budskap til deltagerne

DET UNIVERSELLE RETTFERDIGHETENS HUS

 

1. juli 2013

Til deltakerne i de forestående

114 ungdomskonferansene rundt om i verden

Kjære elskede venner,

Da Bábs opphøyede skikkelse i en alder av bare tjuefem år reiste seg for å overbringe sitt revolusjonerende budskap til verden, var det mange unge blant dem som sluttet seg til og som utbredte hans lære, noen sågar yngre enn Báb selv. Deres heltemot, udødeliggjort i all sin blendende intensitet i The Dawn-Breakers, vil kaste glans over menneskehetens krøniker i kommende århundrer. Dette var starten på et mønster hvor hver generasjon av ungdom henter inspirasjon fra den samme guddommelige drivkraft for å endre verden, ungdom som har øynet mulighetene til å medvirke i den nyeste fasen av den utviklingsprosess som vil forvandle menneskehetens liv. Det er et uavbrutt mønster fra Bábs tid og frem til denne dag.

Deres åndelige forgjengeres livslange anstrengelse og oppofrelse bidro sterkt til å etablere troen i ulike land, og til å fremskynde tilsynekomsten av et verdensomspennende målrettet samfunn. Selv om de oppgavene som venter dere ikke er de samme som de sto overfor, er det ansvar dere er betrodd ikke mindre viktig. Etter mange tiårs verdensomspennende arbeid for å få en dypere forståelse av Bahá'u'lláhs åpenbaring og for å anvende de prinsippene den hegner om, har dette vidstrakte samfunnet kulminert i fremveksten av et virkningsfullt rammeverk for handling, foredlet gjennom erfaring. Dere er så heldige å bli kjent med dets metoder og tilnærminger som nå er veletablert. Gjennom standhaftig å fullbyrde dem, vil mange av dere allerede med egne øyne ha sett tegn på den samfunnsbyggende kraft i de guddommelige læresetninger. På den konferansen dere deltar i, blir dere invitert til å tenke over hvilket bidrag en hvilken som helst ung person kan gi, når vedkommende ønsker å besvare Bahá'u'lláhs kallen og hjelpe til å frigjøre denne kraften. For å bistå dere, er det fastsatt en rekke temaer som dere kan granske, og som begynner med å betrakte deres nåværende ståsted i livet.

Over hele verden samles titusener med mye til felles i mange ungdomskonferanser som alle har samme mål. Selv om deres hverdag er formet av en lang rekke ulike omstendigheter, er deres lengsel etter å oppnå nyttige endringer og en evne til meningsfylt tjeneste, begge typisk for deres stadium i livet. Denne lengselen er verken begrenset av rase eller nasjonalitet, og er heller ikke avhengig av materielle midler. Alle har opplevd denne strålende ungdomstiden som dere deler, men den er kort, og den blir hardt prøvet av en rekke sosiale krefter. Hvor viktig er det ikke da å strebe etter å være blant dem som med 'Abdu'1-Bahás ord ”plukket livets frukt”.

Med dette i tankene, er vi glade for at så mange av dere allerede er engasjert i tjeneste ved å gjøre samfunnsbyggende aktiviteter, samt ved å organisere, koordinere, eller på annen måte administrere andres innsats; i alle disse bestrebelser bærer dere et stadig økende ansvar på deres skuldre. Ikke overraskende er det deres aldersgruppe som høster flest erfaringer i å bistå juniorungdom, og barn også, i deres moralske og åndelige utvikling, i å få frem deres evner til felles tjeneste og ekte vennskap. Dere er tross alt oppmerksomme på den verden som disse unge sjeler må lete sin vei gjennom, med sine fallgruver og også sine muligheter, og da innser dere lett betydningen av åndelig styrking og beredskap. Bevisste som dere er på at Bahá'u'lláh kom for å forvandle både menneskehetens indre liv og ytre forhold, hjelper dere de som er yngre enn dere i å foredle sine karakterer og i å innstille seg på å ta ansvar for sine lokalsamfunns beste. Når de kommer i ungdomsårene, hjelper dere dem til å øke sin uttrykksevne, og dere sørger for at en sterk moralsk bevissthet vil slå rot i dem. Ved å gjøre dette, vil deres egen mening med tilværelsen bli klarere definert idet dere gir akt på Bahá'u'lláh formaning: ”La gjerninger og ikke ord være deres pryd”.

Det å vandre på tjenestens vei, krever tro og fasthet, samme hva slags aktivitet en utøver. I denne sammenheng er det svært nyttig å gå denne veien i selskap med andre. Kjærlig fellesskap, gjensidig oppmuntring og en vilje til å lære i fellesskap er naturlige egenskaper hos enhver ungdomsgruppe som oppriktig streber etter de samme målene, og det burde også prege de grunnleggende forbindelsene som knytter sammen elementene i samfunnet. Gitt dette, håper vi at de bånd dere knytter gjennom samarbeid med andre konferansedeltakere, vil bli varige. Ja, lenge etter at sammenkomstene er over, kan disse båndene av vennskap og felles kall hjelpe dere til å vandre med faste skritt.

De mulighetene som frembys gjennom felles handling, er særlig tydelig i arbeidet med samfunnsbygging, en prosess som skyter fart i mangt et område og i nabolag og landsbyer over hele verden, steder som er blitt sentre for intens aktivitet. Ungdom er ofte i forreste linje under arbeidet i disse omgivelsene, ikke bare bahá'í-ungdom, men likesinnede som kan se de positive virkningene av hva bahá'íene har satt i gang og som kan forstå den underliggende visjon om enhet og åndelig forvandling. På slike steder føler en sterkt hvor viktig det er å dele Bahá’u’lláhs åpenbaring med mottagelige hjerter og å utforske rekkevidden av hans budskap for dagens verden. Når store deler av samfunnet inviterer til passivitet og apati, eller enda verre, oppfordrer til atferd som er skadelig for en selv og andre, gis det et tilbud i slående kontrast til dette av dem som styrker en befolknings kapasitet til å dyrke og opprettholde et åndelig berikende mønster i samfunnslivet.

Likevel, selv om mange beundrer deres pågangsmot og idealer, er den virkelige betydningen av denne innsats mindre tydelig for verden i sin alminnelighet. Dere, derimot, er klar over deres rolle i en mektig forvandlingsprosess som i sin tid vil bringe en verdensomspennende sivilisasjon som gjenspeiler menneskehetens enhet. Dere vet godt at de vaner dere pleier i sinn og ånd i dere selv og andre, vil vare ved, og vil påvirke viktige beslutninger knyttet til ekteskap, familie, studier, arbeid, og også hvor dere vil bo. Bevisstheten om denne store sammenhengen bidrar til å knuse det forvrengte speilet som fremstiller dagligdagse prøvelser, vanskeligheter, tilbakeslag og misforståelser som uoverkommelige. Og i de kampene som er felles for hvert individs åndelige vekst, er det lettere å mane frem den viljestyrke som kreves for å gjøre fremskritt, når ens energi rettes mot et høyere mål – og særlig om man tilhører et fellesskap som er forent i dette målet.

Alle disse tankene er innledninger til en inkluderende og stadig voksende dialog som vil vedvare gjennom konferansene og lenge etter dem, idet dere får med dere mange andre i målrettede diskusjoner som løfter hjertet og åpner sinnet mot fremtidens muligheter. Ved å dra nytte av deres samlede erfaringer, vil deres rådslagninger bli ytterligere beriket. I denne gunstige tiden vil våre hjerter være med dere, og etter hvert som hver konferanse avsluttes, vil vi ivre etter å se hva som vil følge. For hver eneste sammenkomst bønnfaller vi den Allmektige om å skjenke deltakerne et mål av hans grenseløse nåde, idet vi vet, i likhet med dere, at guddommelig hjelp er lovet alle som reiser seg for å tjene menneskeheten som svar på Bahá’u’lláhs oppildnende kall.

Det Universelle Rettferdighetens Hus

Last ned budskapet her.