Involvering i samfunnslivet

Det er med slike ideer i tankene bahá’íer engasjerer seg i samhandling, så langt deres ressurser tillater, med et økende antall bevegelser, organisasjoner, grupper og individer, oppretter kompaniskap som bestreber seg på å forvandle samfunnet og gi fremhjelp til enhetens sak, fremme menneskers velferd og bidra til global solidaritet.
— Det Universelle Rettferdighetens Hus

Bahá'u'lláh rådet sine tilhengere til å: “Vær omhyggelig oppmerksom på behovene i tiden som dere lever i, og la deres overlegninger dreie seg om dens påtrengende behov og fornødenheter.”

Bahá'íer over hele verden - både individuelt og kollektivt – er opptatt av å engasjere seg i samfunnslivet, å arbeide skulder ved skulder med ulike grupper for å bidra til materiell og åndelig fremgang for alle.

To utfyllende områder for samfunnsengasjement behandles her, sosial handling og offentlig diskurs. Sosial handling beskriver et vidt spekter av aktiviteter, ofte drevet på grasrota. Hensikten er å bidra til materiell og sosial velferd for storsamfunnet. Nært knyttet til dette er de bestrebelser som bahá'íer bidrar med når det gjelder allmenn velferd på tankenivå gjennom deltakelse i samfunnets diskurs, dvs diskusjoner og andre former for offentlig samtale. For enkeltmedlemmer av bahá'í-samfunnet dreier dette seg i alminnelighet om å dele tanker som er inspirert av bahá'í-læren på en rekke samfunnsområder. Nasjonale Åndelige Råd koordinerer bahá'í-bestrebelsene på å bidra til diskusjoner lokalt og nasjonalt som fokuserer på ulike aspekter av sosial utvikling.  Internasjonalt er Bahá’í International Communityrepresentert i rekke globale nettverk som er opptatt av temaer som likeverd mellom kvinner og menn og bærekraftig utvikling.

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd