Báb (1819-1850)

Báb – Bahá'í-troens forløper

Midt på 1800-tallet - en av de mest urolige periodene i verdenshistorien  - kunngjorde en ung kjøpmann at han var budbærer for et budskap som var forutbestemt å skulle forvandle menneskehetens liv. På et tidspunkt da hans land, Iran, gjennomlevde et omfattende moralsk forfall, vekket hans budskap stor glede og håp blant alle klasser. Han tiltrakk seg raskt tusener av tilhengere. Han tok navnet "Báb" som betyr "port" på arabisk.

Budskapet hans var revolusjonerende. Han oppfordret til åndelig og moralsk reformasjon. Han talte for kvinnenes likestilling og de fattiges kår. Han grunnla sin egen selvstendige og uavhengige religion, inspirerte sine tilhengere til å forvandle sine liv og utføre store heltegjerninger.

Báb erklærte at menneskeheten stod på terskelen til en ny tidsalder. Hans embetstid, som bare skulle vare seks år, forberedte veien for en Gudsmanifestasjon som skulle innlede den tid med fred og rettferdighet som var lovet i alle verdens religioner: Bahá’u’lláh.

"Hans liv er et av de mest strålende eksempler på mot som det har vært menneskeheten forunt å være vitne til..."
- Hyllest til Báb fra den franske 1800-talls-forfatteren A.L.M. Nicolas
 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd