Han som er deres Herre, den overmåte barmhjertige, nærer i sitt hjerte et ønske om å se hele den menneskelige rase som én sjel og ett legeme.
— Bahá’u’lláh

På tusener av steder rundt i hele verden inspirerer bahá’í-troen enkeltindivider og samfunn til å  forbedre sine egne liv og bidra til sivilisasjonens fremgang.

Bahá’í-troen tar for seg grunnleggende temaer som Guds og religionens enhet, menneskehetens enhet, fordomsfrihet, menneskets iboende edelhet, religiøs sannhets gradvise åpenbaring, utvikling av åndelige egenskaper, samspillet mellom tilbedelse og tjeneste, likhet mellom kvinne og mann, harmoni mellom religion og vitenskap, rettferdighetens sentrale stilling i alle menneskelige anliggender, betydningen av utdanning, og de dynamiske forhold som skal knytte individer, samfunn og institusjoner sammen etter hvert som menneskeheten skrider frem mot sin kollektive modenhet.

Dette området av nettsiden viser et utvalg av sentrale bahá’í læresetninger i noen få tematiske områder – åndens liv; Gud og hans skapelse; viktige relasjoner; og universell fred. I tillegg til dette gir delen som har tittelen Bahá’u’lláh og hans pakt en oversikt over opprinnelsen til bahá’í-troen. Den har med en kort beskrivelse av livene til Báb, Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, og Shoghi Effendi. Den tar også for seg Det Universelle Rettferdighetens Hus, institusjonen som ble forordnet av Bahá’u’lláh og som hele bahá’í-samfunnet vender seg til for veiledning når det gjelder anvendelsen av bahá’í-læren.

O dere menneskebarn! Det grunnleggende formål som besjeler Guds tro og hans religion, er å trygge menneskeslektens interesser og fremme dens enhet og å nære kjærlighetens og kameratskapets ånd blant menneskene... Hva som enn blir oppført på denne grunnvoll, kan verdens omskiftelser og tilfeldigheter aldri svekke, ei heller vil utallige århundrers gang underminere dets bygning.
— Bahá’u’lláh