Hjem

Hjem

Ære være deg, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg om å tilgi meg og dem som støtter din tro. Sannelig, du er den ypperste Herre, tilgiveren, den mest gavmilde. O min Gud! Gjør det mulig for slike av dine tjenere som mangler kunnskap å komme inn i din Sak. For når de først får vite om deg, bevitner de sannheten av Dommens dag og bestrider ikke åpenbaringene av din gavmildhet. Nedsend dine nådesbevisninger over dem, og skjenk dem, hvor enn de bor, en rikelig andel av det du har bestemt for de gudfryktige blant dine tjenere. Du er i sannhet den høyeste hersker, den overmåte gavmilde, den mest godgjørende.
O min Gud! La utgytelsene av dine gaver og velsignelser senke seg over hjem der beboerne har sluttet seg til din tro, som et tegn på din nåde og som et uttrykk for miskunn fra ditt nærvær. Sannelig, uovertruffen er du i å gi forlatelse. Skulle din gavmildhet bli holdt tilbake fra noen, hvordan kunne han da regnes blant troens tilhengere på din Dag?
Velsign meg, o min Gud, og dem som vil tro på dine tegn på den fastsatte Dag, og slike som nærer min kjærlighet i sitt hjerte – en kjærlighet som du inngir dem. Sannelig, du er den rettferdige Herre, den mest opphøyede.

—Báb