Barmhjertighet

Barmhjertighet

Forherliget er du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved din nådes mektige vinder og ved dem som er ditt forsetts daglysninger og din inspirasjons demringssteder, om å sende ned over meg og over alle som har søkt ditt åsyn, det som anstår seg din gavmildhet og rike nåde og er dine gaver og gunstbevisninger verdig. Fattig og forlatt er jeg, o min Herre: nedsenk meg i din rikdoms osean; jeg tørster: la meg få drikke av din miskunnhets levende vann.
Jeg trygler deg, ved ditt eget Selv og ved ham som du har utpekt som manifestasjonen av ditt eget vesen og ditt skillende Ord for alle som er i himmel og på jord, om å samle dine tjenere i skyggen av ditt barmhjertige forsyns tre. Hjelp dem så til å nyte dets frukter, til å låne øre til bladenes sus og til den sødmefylte stemme fra fuglen som synger på dets grener. Du er sannelig hjelperen i fare, den utilgjengelige, den allmektige, den mest gavmilde.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud!
Se – mitt øye venter på å kunne skue din barmhjertighets undere, og mitt øre lengter etter å lytte til dine liflige melodier, og mitt hjerte stunder etter din kunnskaps levende vann. Du ser, o min Gud, din tjenerinne stå foran din barmhjertighets bolig og påkalle deg ved ditt navn som du har utvalgt fremfor alle andre navn og satt over alle som er i himmel og på jord. Send ned over henne din barmhjertighets milde vinder, så at hun kan bli ført helt bort fra seg selv og helt og holdent bli trukket henimot det sete som, strålende opplyst av ditt åsyns herlighet, utstråler ditt herredømmes glans viden om og er grunnfestet som din trone. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den overmåte herlige, den mest gavmilde.
Forstøt ikke, bønnfaller jeg deg, o min Herre, dem som har søkt deg, og vis ikke bort slike som har styrt sine skritt mot deg, og ta ikke din nåde bort fra alle som elsker deg. Du er den, o min Herre, som har kalt seg selv barmhjertighetens Gud, den mest medlidende. Ha derfor barmhjertighet med din tjenerinne som har søkt ly hos deg og vendt sitt ansikt mot deg.
Du er i sannhet den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh