Åndens liv

Baha’u’llahs åpenbaring bekrefter at hensikten med våre liv er å anerkjenne Gud og oppnå hans nærvær. Vår sanne identitet er vår rasjonelle sjel. Med dens frie vilje og evne til forståelse kan vi stadig forbedre oss selv og samfunnet vårt. Å vandre på en sti av tjeneste for Gud og for menneskeheten gir livet mening og forbereder oss for det øyeblikket da sjelen skilles fra kroppen og fortsetter på sin evige reise mot Skaperen.

 

Fire emner blir behandlet i denne seksjonen. Under hver overskrift er det et utvalg av sider, artikler, valgte tekster fra bahá'í-skriftene, og videre kilder som utdyper hvert av emnene.

Nasjonalt Åndelig Råd