Sakens hender

Sakens hender

Lys og herlighet, hyllest og lovprisning være over hans Saks hender, ved hvem standhaftighetens lys har strålt frem og den sannhet er fastslått at myndigheten til å velge ligger hos Gud, den sterke, den mektige, den uhemmede, ved hvem gavmildhetens osean har bølget og duften av de nådige gunstbevisninger fra Gud, menneskehetens Herre, har bredt seg. Vi bønnfaller ham – opphøyet er han – om å verne dem ved sine hærskarers makt, om å beskytte dem ved sin veldes kraft og om å bistå dem ved sin ubetvingelige styrke som er alle skapte ting overlegen. Herredømmet tilhører Gud, himlenes skaper og Herren over navnenes rike.

—Bahá'’u'’lláh