Individet og samfunnet

Individet og samfunnet

Vi lever i dag i en unik periode i historien. Menneskeheten vokser frem fra barndom og nærmer seg sin kollektive modenhet. Behovet for en ny forståelse av forholdet mellom individet, samfunnet og dets institusjoner blir stadig mer presserende.

Det innbyrdes avhengige forholdet mellom disse tre hovedaktørene i sivilisasjonens fremvekst må bli forstått. Gamle konfliktbærende paradigmer, der for eksempel institusjoner krever underkastelse mens individer roper på frihet, må bli erstattet av mer dyptgripende forståelser av de komplementære roller som skal spilles av hver av dem for å bygge en bedre verden.

Å akseptere at individet, samfunnet og samfunnets institusjoner er hovedaktørene i sivilisasjonsbyggingen, og å handle deretter, åpner opp for store muligheter for menneskelig lykke og for å skape omgivelser der menneskeåndens sanne krefter kan settes fri.

“Alle mennesker har blitt skapt for å frembringe en stadig fremadskridende sivilisasjon.”
— Bahá’u’lláh

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd