Den bahá'í-administrative orden

Den bahá'í-administrative orden

Bahá'í-samfunnets anliggender blir administrert gjennom et system av institusjoner, hver med sitt definerte handlingsområde. Opprinnelsen til dette systemet - kjent som bahá'í administrative orden - finnes i Bahá'u'lláhs egne skrifter. Han åpenbarte prinsippene som veileder dens virkemåte, etablerte dens institusjoner, utpekte 'Abdu'l-Bahá som den eneste fortolker av hans ord, og tildelte autoritet til Det Universelle Rettferdighetens Hus. I sitt Vilje og testamente utpekte 'Abdu'l-Bahá sitt barnebarn Shoghi Effendi som bahá'í-troens Beskytter. Fra begynnelsen av sin embedstid viet Shoghi Effendi mye krefter på utviklingen av Den administrative orden. Han utformet den i sin embryoniske form og banet vei for valget av Det Universelle Rettferdighetens Hus.

I dag er Det Universelle Rettferdighetens Hus det sentrale regjerende organ for Den administrative Orden. Under dets veiledning håndterer valgte råd, kjent som Lokale Åndelige Råd og Nasjonale Åndelige Råd, bahá'í-samfunnets saker på sine respektive nivåer, og forvalter lovgivende, utøvende og juridisk autoritet. En institusjon av utpekte individer med spesiell kapasitet - Rådgiverinstitusjonen - fungerer også under veiledning av Det Universelle Rettferdighetens Hus og utøver sin innflytelse på bahá'í-samfunnets liv, fra grasrot og til internasjonalt nivå. Medlemmene av denne institusjonen oppmuntrer til handling, fostrer individuelt initiativ, og fremmer læring innen bahá'í-samfunnet som et hele, i tillegg til å tilby veiledning til åndelige råd.

Idet de fungerer i sine respektive roller, deler rådgiverinstitusjonen og de åndelige råd ansvar for beskyttelse og utbredelse av bahá'í-troen. Det harmoniske samspill mellom dem sikrer et fortløpende tilskudd av veiledning, kjærlighet og oppmuntring for medlemmene av bahá'í-samfunnet over hele verden. Sammen styrker de individuelle og kollektive bestrebelser for samfunnets velferd. 

Bahá'í-institusjoner blir ikke betraktet som bare redskaper for å administrere de indre aspekter av bahá'í-samfunnets liv, hvor viktig det enn er. I første rekke er Den administrative orden ment å tjene som en kanal som troens ånd strømmer gjennom, idet den virkeliggjør i sin funksjon slike former for samvirke som vil måtte sammenholde og opprettholde samfunnet etter hvert som menneskeheten beveger seg mot kollektiv modenhet.

“Det er strukturen for hans Nye Verdensorden som nå rører seg i livmoren for de administrative instItusjoner han selv har skapt, som vil tjene både som mønster og kjerne i det verdenssamveldet som er den sikre, den uunngåelige skjebne for jordens folk og nasjoner.”
— Shoghi Effendi

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd