Helbredelse

Helbredelsestavlen

Han er helbrederen, 
fyldestgjøreren, hjelperen, den alt-tilgivende, den overmåte barmhjertige!
Jeg påkaller deg, o opphøyede, o trofaste, o herlige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o hersker, o oppreiser, o dommer! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o uforlignelige, o evige, o eneste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o mest lovpriste, o hellige, o hjelpende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o allvitende, o viseste, o største! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o milde, o majestetiske, o befalende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o elskede, o høyt skattede, o frydefulle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o mektigste, o oppholdende, o veldige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o styrende, o selvbestående, o allkloke! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o ånd, o lys, o mest åpenbare! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du, oppsøkt av alle, o du, kjent av alle, o du, skjult for alle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o dulgte, o seierrike, o forærende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o allmektige, o støttende, o dølgende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o former, o tilfredsstiller, o opprykker! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o oppstigende, o samlende, o opphøyende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o fullbyrdende, o ubundne, o gavmilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o velgjørende, o tilbakeholdende, o skapende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o ypperste, o fagre, o godgjørende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o rettferdige, o nådige, o høysinnede! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o altbetvingende, o evig forblivende, o mest vitende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o strålende, o gamle av dager, o høymodige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o vel forvarte, o frydens Herre, o attråede! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du, god mot alle, o du, medlidende overfor alle, o edelmodigste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o tilflukt for alle, o ly for alle, o altbevarende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du, hjelper for alle, o du, påkalt av alle, o belivende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o avdekker, o ødelegger, o aller mildeste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du min sjel, o du min elskede, o du min tro! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o slukker av tørst, o overopphøyede Herre, o mest dyrebare! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o største ihukommelse, o edleste navn, o aller eldste vei! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o mest lovpriste, o aller helligste, o uforkrenkelige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o løser, o rådgiver, o frelser! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o venn, o lege, o betagende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o herlighet, o Skjønnhet, o gavmilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o den høyest betrodde, o aller kjæreste, o morgenrødens Herre! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o oppflammer, o opplyser, o gledebringer! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o gavmildhetens Herre, o mest medlidende, o aller barmhjertigste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o bestandige, o livgivende, o hele tilværelsens kilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du som gjennomtrenger alle ting, o altskuende Gud, o ytringens Herre! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o åpenbare og dog skjulte, o usette og dog navnkundige, o tilskuer søkt av alle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
Jeg påkaller deg, o du som døder de elskende, o nådens Gud for de onde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!
O fyldestgjører, jeg påkaller deg, o fyldestgjører! O helbreder, jeg påkaller deg, o helbreder! O forbliver, jeg påkaller deg, o forbliver! Du den evig forblivende, o du forblivende!
Uforkrenkelig er du, o min Gud! Jeg bønnfaller deg ved ditt høysinn, hvorved din gavmildhets og nådes porter ble slått vidt opp, hvorved din hellighets tempel ble grunnfestet på evighetens trone; og ved din barmhjertighet hvorved du innbød alle skapte ting til dine gavers og foræringers taffel; og ved din nåde hvorved du svarte, i ditt eget Selv med ditt ord “Ja!” på vegne av alle i himmel og på jord, i den stund da din overhøyhet og din storhet stod åpenbart, i den demringstime da ditt herredømmes velde ble gitt klart til kjenne. Og atter bønnfaller jeg deg, ved disse overmåte fagre navn, ved disse overordentlig edle og ypperlige egenskaper, og ved din umåtelig opphøyede ihukommelse, og ved din rene og plettfrie Skjønnhet, og ved ditt skjulte lys i det mest forborgne paulun, og ved ditt navn, ikledd prøvelsens kappe hver morgen og aften, om å beskytte den som bærer denne velsignede tavle, og hvem som enn fremsier den, og hvem som enn kommer over den, og hvem som enn går rundt det hus hvor den befinner seg. Helbred du derfor ved den enhver som er hjemsøkt av sykdom, sott eller armod for enhver trengsel og vånde, for enhver vederstyggelig prøvelse og kval, og led du ved den hvem som enn ønsker å tre inn på din ledelses stier og din tilgivelses og nådes veier.
Du er i sannhet den sterke, den evig fyldestgjørende, den helbredende, beskytteren, den givende, den medlidende, den uendelig høysinnede, den overmåte barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Helbredelsesbønner

Ditt navn er min helbredelse, o min Gud,
og ihukommelse av deg er mitt legemiddel. Å være deg nær er mitt håp, og kjærlighet til deg er min ledsager. Din barmhjertighet mot meg er min helbredelse og min hjelp både i denne verden og i den kommende verden. Sannelig, du er den overmåte gavmilde, den allvitende, den allvise.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Du er den, o min Gud,
ved hvis navn de syke blir helbredet, og de svakelige finner legedom, og de tørstende blir gitt å drikke, og de forpinte blir skjenket hvile, og de egensindige blir veiledet, og de fornedrede blir opphøyet, og de fattige blir beriket, og de uvitende blir opplyst, og de tungsindige fylles av lys, og de sørgmodige blir oppmuntret, og de kalde blir varmet, og de undertrykte blir oppreist. Ved ditt navn, o min Gud, ble alle skapte ting opplivet, og himmelen ble utspent, og jorden ble grunnfestet, og skyene ble hevet og bragt til å regne på jorden. Dette, i sannhet, er et tegn på din nåde mot alle dine skapninger.
Jeg bønnfaller deg derfor ved ditt navn hvorved du åpenbarte din guddom og opphøyet din Sak over hele skaperverket, og ved hver av dine ypperste titler og uendelig ærefryktinngytende egenskaper, og ved alle de dyder hvorved ditt altoverskyggende og umåtelig opphøyede vesen blir forherliget, om i denne natt å sende ned, fra din barmhjertighets skyer, din helbredelses regn over dette spedbarn, som du har forbundet med ditt overmåte herlige Selv i din skapnings rike. Ikle det så ved din nåde, o min Gud, velværets og sunnhetens kappe og beskytt det, o min elskede, mot enhver lidelse og sykdom, og mot hva som enn er avskyelig for deg. Din makt kan sannelig overkomme alle ting. Du, i sannhet, er den sterkeste, den selvbestående. Send enn videre ned over det, o min Gud, det som er godt i denne verden og i den neste, og alt godt fra fordums og den senere tids slekter. Din makt og din visdom er sannelig i stand til dette.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Lovet være du, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg, ved ditt Største navn hvorved du oppildnet dine tjenere og bygget dine byer, og ved dine ypperste titler og dine uendelig opphøyede egenskaper, om å hjelpe ditt folk til å vende seg i retning av dine mangfoldige gaver og vende ansiktet mot din visdoms tabernakel. Helbred du de sykdommer som har angrepet sjelene på alle kanter og avholdt dem fra å rette blikket mot det paradis som ligger i ly av ditt beskyttende navn, som du utså til Konge over alle navn for alle som er i himmelen og alle som er på jorden. Mektig er du til å gjøre som det behager deg. I din hånd ligger herredømmet over alle navn. Der er ingen annen Gud enn deg, den mektige, den vise.
Jeg er bare en fattigslig skapning, o min Herre; jeg har klynget meg til din rikdoms kjortelsøm. Jeg er meget syk; jeg har holdt fast ved din helbredelses bånd. Fri meg fra de plager som har omringet meg, og tvett meg omhyggelig med din nådes og barmhjertighets vann, og ifør meg sunnhetens kledning, ved din tilgivelse og gavmildhet. Fest så mine øyne på deg, og fri meg fra all tilknytning til noe annet enn deg. Hjelp meg til å gjøre det som du ønsker, og til å utføre det som du vil.
Du er i sannhet Herren over dette liv og over det neste. Du er, i sannhet, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

O Gud, min Gud!
Jeg bønnfaller deg, ved din helbredelses osean, og ved glansen fra din nådes dagstjerne, og ved ditt navn hvorved du bragte dine tjenere til underkastelse, og ved den gjennomtrengende kraft av ditt ypperste Ord, og ved styrken av din umåtelig opphøyede Penn, og ved din barmhjertighet som var til før skapelsen av alle som er i himmel og på jord, om å rense meg med din godhets vann for enhver lidelse og sykdom og for all svakhet og skrøpelighet.
Du ser, o min Herre, den som bønnfaller deg vente ved din godhets dør, og den som har satt sitt håp til deg klynge seg til din gavmildhets bånd. Jeg trygler deg, nekt ham ikke de ting han søker fra din nådes osean og din miskunnhets dagstjerne.
Mektig er du til å gjøre det som behager deg. Der er ikke noen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Ære være deg, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ditt navn, hvorved du hevet din ledelses bannere, og utgjøt din miskunnhets stråleglans, og åpenbarte ditt herredømmes velde; hvorved dine navns lampe er kommet til syne i dine egenskapers nisje, og han som er din enhets tabernakel og manifestasjonen av løsrivelse har strålt frem; hvorved din ledelses veier ble gjort kjent og ditt velbehags stier ble trukket opp; hvorved villfarelsens grunnvoller ble bragt til å ryste og ondskapens tegn er tilintetgjort; hvorved visdommens kilder har sprunget frem og det himmelske taffel er sendt ned; hvorved du vernet dine tjenere og skjenket din helbredelse; hvorved du gav dine kjærlige velsignelser til kjenne for dine tjenere og åpenbarte din tilgivelse blant dine skapninger – jeg bønnfaller deg om å beskytte den som har holdt fast ved og vendt tilbake til deg og har klynget seg til din barmhjertighet og grepet tak i ditt kjærlige forsyns kjortelsøm. Send så ned over ham din helbredelse, og gjør ham frisk, og betenk ham med en standhaftighet forunt ham av deg, og en ro skjenket ham av din opphøyethet.
Du er i sannhet helbrederen, beskytteren, hjelperen, den allmektige, den sterke, den overmåte herlige, den allvitende.

—Bahá’'u'’lláh

 

 

Ære være deg, o Herre min Gud!
Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved han som er din Skjønnhet er blitt grunnfestet på din Saks trone, og ved ditt navn hvorved du forandrer alle ting, og samler alle ting, og kaller til regnskap alle ting, og belønner alle ting, og bevarer alle ting, og opprettholder alle ting – jeg bønnfaller deg om å beskytte denne tjenerinne som har tatt sin tilflukt til deg, og søkt ly hos ham som du selv er åpenbart i, og satt all sin lit og fortrøstning til deg.
Hun er syk, o min Gud, og har søkt ly under din helbredelses tre; hun lider, og har flyktet til din beskyttelses stad; hun er svakelig, og har søkt dine gunstbevisningers utspring; hun er ille plaget, og har skyndet seg å nå din hviles kilde; hun er tynget av synd, og har vendt sitt ansikt mot din tilgivelses kongesete.
Ifør henne, ved ditt herredømme og din miskunnhet, o min Gud og min elskede, din balsams og din helbredelses kledning, og gi henne å drikke av din barmhjertighets og dine gunstbevisningers beger. Beskytt henne enn videre mot enhver plage og lidelse, mot all smerte og sykdom og mot hva som enn måtte være avskyelig for deg.
Du, i sannhet, er umåtelig opphøyet over alt annet enn deg selv. Du er sannelig helbrederen, den evig fyldestgjørende, beskytteren, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

—Bahá’'u'’lláh