Intranettet er et arkiv og ressursbank. Her kan du finne den siste veiledningen fra Det Universelle Rettferdighetens Hus og Det Internasjonale Undervisningssenteret, samt andre dokumenter fra bl.a. Nasjonalt Åndelig Råd, og digitale utgaver av Bahá'í Nytt. Avhengig av tilgjengelighet, finnes mange av dokumentene på både norsk, engelsk og persisk.