Bahá’u’lláh (1817-1892)

Bahá’u’lláh — den guddommelige oppdrager

Gjennom historien har de store religionene vært de viktigste drivkreftene for å sivilisere den menneskelige karakter. De har vekket selvdisiplin, hengivenhet og heltemot blant sine tilhengere. Religionens moralske prinsipper er blitt overført til strukturer og samfunnsmønstre som har tjent til å høyne menneskelige relasjoner og fremme menneskehetens kollektive liv

Hver gang en Gudsmanifestasjon trer frem, forløses en åndskraft som skaper en massebevegelse med enorme ringvirkninger. Verdens folk lar seg inspirere til en ny oppvåkning, et nytt historisk stadium, nye fremskritt. En person - ganske vanlig i sin ytre fremtoning - er kallet til å være Guds talerør, eksempelvis Moses som står foran Den brennende busk, Buddha som mottar opplysning under Bodhi-treet, Den hellige ånd som stiger ned til Jesus i form av en due, erkeengelen Gabriel som viser seg for Muhammed.

Midt på 1800-tallet, kalte Gud på Bahá'u'lláh - som betyr "Guds Herlighet" - for å overbringe en ny åpenbaring til menneskeheten. I løpet av fire årtier fløt tusener av vers, brev og bøker fra hans penn. I sine skrifter la han frem rammeverket for utviklingen av en global sivilisasjon som tar hensyn til både den åndelige og den materielle dimensjonen i menneskelivet.

Jeg har aldri traktet etter verdslig lederskap. Min eneste hensikt har vært å skjenke menneskene det jeg ble bedt av Gud om å overbringe …
— Bahá’u’lláh  

Bahá’u’lláh led førti år med fangenskap, tortur og forvisning for å bringe Guds seneste budskap til menneskeheten. I dag blir hans liv og misjon i stadig økende grad kjent over hele planeten. Millioner av mennesker lærer seg å anvende hans læresetninger på sine individuelle og kollektive liv til det beste for verden.

Bahá’u’lláhs læresetninger.... presenterer nå for oss religiøs lære i sin høyeste og reneste form...
— Leo Tolstoj, russisk forfatter

Se filmen om Bahá'u'lláhs liv og lære

Filmen "Lys til verden" gir en kort, men engasjerende informasjon om Bahá'u'lláhs liv og lære. Filmen er utviklet av bahá'í-samfunnets verdenssenter (www.bahai.org). Se den her.


UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd