Bahá'u'lláh og Hans pakt

Sunset.jpeg

BAHÁ'U'LLÁH OG HANS PAKT

Opprinnelsen til bahá'í-troen og kilden til dens enhet.

Bahá’í-troen bygger på åpenbaringen til to guddommelige budbringere - Báb and Bahá’u’lláh. Det er et særtrekk ved troen at den ikke er splittet i sekter, men er et forenet verdenssamfunn. Det skyldes den eksplisitte veiledningen som ble gitt av Bahá’u’lláh og som har sikret den kontinuitet i ledelse som har etterfulgt hans bortgang. Linjen av etterfølgere blir kalt Pakten. Den gikk fra Bahá’u’lláh til hans sønn ‘Abdu’l-Bahá, og så fra ‘Abdu’l-Bahá til hans barnebarn, Shoghi Effendi, og videre til bahá’í-troen øverste valgte organ, Det Universelle Rettferdighetens Hus, forordnet av Bahá’u’lláh. En bahá'í anerkjenner den guddommelige autoriteten til Báb og Bahá’u’lláh og de utpekte etterfølgerne.

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE

Nasjonalt Åndelig Råd