Shoghi Effendi (1897-1957)

Shoghi Effendi — bahá'í-troens beskytter

‘Abdu’l-Bahá (venstre), sammen med hans barnebarn Shoghi Effendi.

For å garantere at hans åpenbaring ville oppfylle sitt endelige mål med å skape en forenet verden - og sikre bahá'í-samfunnets enhet - utpekte Bahá'u'lláh sin eldste sønn, 'Abdu'l-Bahá, til Paktens sentrum og forordnet opprettelsen av Det Universelle Rettferdighetens Hus. Videre etablerte 'Abdu'l-Bahá prinsipper for funksjonen til Det Universelle Rettferdighetens Hus og fastslo at etter hans bortgang, måtte bahá'íene vende seg til hans eldste barnebarn, Shoghi Effendi, som han kalte Beskytteren av bahá'í-troen.

Både Det Universelle Rettferdighetens Hus og Beskytteren var gitt oppgavene med å anvende prinsippene, utstede lovene, beskytte institusjonene, og tilpasse bahá'í-troen til kravene for et stadig fremadskridende samfunn. I 36 år, med enestående forutseenhet, visdom og hengivenhet, næret Shoghi Effendi systematisk utviklingen av, fordypet forståelsen til, og styrket enheten i bahá'í-samfunnet, ettersom det stadig vokste for å gjenspeile hele menneskerasens mangfold.

Det enestående, administrative systemet, utformet av Bahá'u'lláh, utviklet seg raskt over hele verden under Shoghi Effendis ledelse. Han oversatte bahá'í-skrifter til engelsk, utviklet troens åndelige og administrative senter i Det hellige land, og, i tusener av brev han førte i pennen, delte han dyp innsikt i sivilisasjonens åndelige dimensjon og de dynamiske prosesser for sosial endring, avslørte en imponerende visjon for fremtiden som menneskeheten beveger seg mot.

Enhver må bli forbauset over det enorme spekter av hans oppnåelser og hans lederskaps karakter, et lederskap som vekket i en håndfull ganske vanlig mennesker krefter og evner som de ikke visste at de hadde…
— David Hofman, forfatter og radioreporter

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd