Huqúq'u'lláh

Huqúq'u'lláh

Huqúq'u'lláh er virkelig en stor lov. Det påhviler alle å gi denne gaven fordi den er kilden til nåde, overflod og alt godt. Den er en gave som skal forbli hos hver sjel i enhver verden av Guds verdener, den altbesittende, den overmåte gavmilde.
—Bahá'’u'’lláh

 

 

Forherliget er du, o min medlidende Herre!
Jeg bønnfaller deg ved det opprør som din hellige ytrings osean er i, og ved de mangfoldige tegn på ditt ypperste herredømme, og de overbevisende tegn på din guddommelighet, og de forborgne mysterier som ligger skjult i din kunnskap, om å gi meg nåde til å tjene deg og dine utvalgte og sette meg i stand til pliktskyldigst å overgi din ḥuqúq, som du har forordnet i din Bok. Jeg er, o min Herre, den som har satt sin hu til din herlighets rike og iherdig klynget seg til din gavmildhets kjortelsøm. O du som er Herren over alt som er til og herskeren over navnenes rike, jeg bønnfaller deg om ikke å nekte meg de ting du besitter, og heller ikke forholde meg det du har bestemt for dine utvalgte.
Jeg trygler deg, o Herre over alle navn og himlenes skaper, om å hjelpe meg til å være standhaftig i din Sak, ved din styrkende nåde, således at verdens forfengeligheter ikke kan stenge meg ute som ved et slør, og til å ikke bli forhindret av det voldsomme oppstyr skapt av misdederne, som har reist seg for føre ditt folk vill i dine dager. Bestem derfor for meg, o mitt hjertes attrå, det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Du er sannelig mektig til å gjøre som du vil. Ingen annen Gud er der enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

—Bahá'’u'’lláh

 

 

Opphøyet være du, o hele skapningens Herre,
den som alle ting må vende seg til. Med min indre og min ytre tunge avlegger jeg vitnesbyrd om at du har manifestert og åpenbart deg, sendt ned dine tegn og gjort dine vitnesbyrd kjent. Jeg bevitner din uavhengighet av noe annet enn deg selv og din hellighet over alle jordiske ting. Jeg ber deg ved din Saks altoverskyggende herlighet og ditt Ords ypperste kraft om å gi styrke til den som ønsker å gi det som du har foreskrevet ham i din Bok og å følge det som vil spre duften av ditt bifall. Sannelig, du er den overmåte mektige, den overmåte nådige, den overmåte tilgivende, den overmåte gavmilde.

—Bahá'’u'’lláh