Tilbedelse

Tilbedelse

Tilbedelse er rotfestet i religiøst liv. Gjennom disse handlingene styrker individer og samfunn hele tiden det unike båndet som eksisterer mellom Gud og menneskeheten. Dette båndet vitaliserer de forhold som opprettholder samfunnet - og mellom de ulike elementer i samfunnet og dets institusjoner.

Bønn er grunnleggende for vår sjels næring og vekst. Gjennom den kan vi prise Gud og uttrykke vår kjærlighet til ham, og dessuten bønnfalle ham om hjelp. Evnen til å meditere er et distinkt karaktertrekk for mennesket. Faktisk fremholder bahá'í-skriftene at menneskelige fremskritt ikke ville være mulig uten refleksjon og ettertanke. Faste og pilegrimsreise er to andre tilbedelseshandlinger som har spilt en viktig rolle i religiøst livet gjennom menneskets historie. Arbeid kan også bli betraktet som en tilbedelseshandling når det er utført med en ånd av tjeneste.

“Kom sammen i den største glede og kameratskap, og fremsi versene åpenbart av den nådige Herre. Gjør dere dette, vil dørene til sann kunnskap bli åpnet til deres innerste vesen, og dere vil da føle at deres sjeler blir inngitt standhaftighet og deres hjerter vil bli fylt med strålende glede.”
Bahá’u’lláh

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE: