Enhet

Enhet

O min Gud!
O min Gud! Forén dine tjeneres hjerter, og åpenbar for dem ditt store mål. Måtte de følge dine bud og holde fast ved din lov. Hjelp dem, o Gud, i deres bestrebelser, og gi dem styrke til å tjene deg. O Gud! Overlat dem ikke til seg selv, men led deres trinn med din kunnskaps lys, og gled deres hjerter med din kjærlighet. Sannelig, du er deres hjelper og deres Herre.

—Bahá'’u'’lláh

 

 

O min Gud!
O min Gud! Sannelig, jeg påkaller deg og bønnfaller foran din terskel, og ber deg om at alle dine velsignelser må senke seg over disse sjeler. Utse dem til å motta din gunst og din sannhet.
O Herre! Forén hjertene og knytt dem sammen, la alle sjelene forenes i harmoni, og gled deres ånd ved din hellighets og enhets tegn. O Herre! Gjør disse ansikter strålende ved lyset av din enhet. Styrk dine tjeneres lender i ditt rikes tjeneste.
O Herre, du som eier uendelig nåde! O tilgivelsens og forlatelsens Herre! Tilgi våre synder, forlat oss våre ufullkommenheter, og få oss til å vende oss til din mildhets rike idet vi påkaller maktens og styrkens rike, ydmyke ved din helligdom, underdanige overfor dine vitnesbyrds herlighet.
O Herre Gud! La oss bli som havets bølger, som hagens blomster, forenet, enige ved din kjærlighets gaver. O Herre! La hjertene svulme i oss ved din enhets tegn, og gjør hele menneskeheten lik stjerner som skinner fra den samme herlighets høyde, lik fullkomne frukter som vokser på ditt livsens tre.
Sannelig, du er den allmektige, den selvbestående, giveren, den tilgivende, den forlatende, den allvitende, den ene skaper.

—'Abdu'’l-Bahá