Familieliv og barn

Hvis kjærlighet og enighet viser seg i en enkelt familie, vil den familien ha fremgang og vil bli opplyst og åndelig…
— ‘Abdu’l-Bahá

Familien utgjør kjernen i samfunnet. Den er en sentral arena for utvikling av prisverdige egenskaper og evner. Gjennom dens harmoniske funksjon og utvikling og opprettholdelse av de kjærlighetsbånd som forbinder dens medlemmer, blir den et konstant uttrykk for sannheten om at individets velferd er uløselig knyttet til fremgang og velferd for andre.

En grunnleggende rolle for familien er å oppdra barn som kan lære å ta ansvar både for sin egen åndelige vekst og sitt bidrag til sivilisasjonens fremgang. 'Abdu'l-Bahá hevder at barnets mor og far bør “som en plikt… etterstrebe av alle krefter å oppdra datteren og sønnen”, og bahá'í-foreldre, som bærer hovedansvaret for sine barns oppdragelse, bør til enhver tid tenke på sin plikt i så henseende. Men barns oppdragelse er ikke bare foreldrenes ansvar. Samfunnet har også en viktig rolle å spille, og bahá'í-samfunnet vier stor oppmerksomhet til dette emnet. Derfor er barneklasser for åndelig og moralsk opplæring av barn, karakteristisk nok blant de første aktiviteter som blir igangsatt av bahá'íer i et område. Barneklassene er åpne for alle interesserte, uansett tro.

 

UTFORSK DETTE EMNET VIDERE:

Nasjonalt Åndelig Råd