Kunnskapens beger renner over; salige er de som henter seg munnfuller der! Livets kilde sprudler frem; salige er de som drikker!
— ‘Abdu’l-Bahá

Siden begynnelsen av bahá'í-troen på 1800-tallet, har et stadig økende antall mennesker funnet i Bahá'u'lláhs lære en fengslende visjon om en bedre verden. Mange har hentet innsikt fra disse læresetningene - for eksempel om menneskehetens enhet, om likeverd mellom kvinner og menn, om eliminering av fordommer, om harmoni mellom vitenskap og religion - og har etterstrebet å anvende bahá'í-prinsippene i sine liv og i sitt arbeid. Andre har bestemt seg for å slutte seg til bahá'í-samfunnet og delta i dets bestrebelser på å bidra direkte til realiseringen av Bahá'u'lláhs visjon for menneskehetens modenhetsalder. 

Bahá'íer kommer fra alle samfunnslag. Unge og gamle, menn og kvinner, alle bor og jobber på vanlig måte og har sin nasjonale og kulturelle identitet. De deler et felles mål om å tjene menneskeheten og forfine sine indre liv i samsvar med Bahá'u'lláhs lære. Bahá'í-samfunnet som de tilhører, kjennetegnes av læring og handling, fritt for noen følelse av overlegenhet eller behov for å ha enerett på sannheten. Det er et samfunn som etterstreber å dyrke frem håpet om menneskehetens fremtid, å fremme meningsfulle handlinger, og å glede seg over bestrebelsene til alle dem som arbeider for å fremme enhet og avhjelpe menneskelig lidelse.

Bahá’u’lláh har trukket opp enhetens sirkel. Han har laget en plan for å forene alle folkeslag og for å samle dem alle i ly av den universelle enhets baldakin. Dette er den guddommelige gavmildhets verk, og vi må alle strebe av all makt inntil vi har enhetens virkelighet i vår midte, og som vi arbeider, vil kraft bli gitt oss.
— ‘Abdu’l-Bahá

Dette området på nettsiden utforsker de ulike måtene som bahá'íer - individuelt, kollektivt, og gjennom arbeidet til sine institusjoner - har gitt respons på Bahá'u'lláhs åpenbaring, fra begynnelsen av troen i Persia og Midt-Østen til det verdensomspennende bahá'í-samfunnet i dag.