De fire daler

De fire Dale af BAHÁ'U'LLÁH

 

Han er den Stærke, den Højt-Elskede!

"O sandheds sol, Hisám-i-Dín, den gavmilde, Ingen prins har verden skabt, som er dig lig!" [1]

Jeg undrer mig over, hvorfor kærlighedens bånd så brat blev revet over, og venskabs faste pagt blev brudt. Blev min hengivenhed nogen sinde - Gud forbyde det - formindsket, eller svigtede min kærlighed, siden du har glemt mig og slettet mig af dine tanker?

"Hvilken fejltagelse har jeg begået, siden du har tilbageholdt din gunst?
Er det, fordi jeg er af lav byrd og du af høj?" [2]
Eller har en eneste pil drevet dig bort fra slaget? [3]

Har de ikke sagt dig, at troskab er en pligt for den, der følger den mystiske vej, at den er den sande ledelse til Hans hellige nærværelse? "Men de, der siger: "Vor Herre er Gud" og vandrer lige frem til Ham, til dem skal englene dale ned .... " [4]

Ligeså siger Han: "Gå da lige frem, som det er blevet dig pålagt" [5]. Af den grund er denne kurs påbudt dem, der bor i Guds nærvær.

"Jeg gør, som det er mig pålagt, og jeg bringer budskabet, Hvad enten det bringer dig vejledning eller sårer dig" [2].

Selv om jeg ikke har modtaget noget svar på mine breve, og det er i uoverensstemmelse med de vises adfærd atter at udtrykke deres betragtninger, så har denne ny kærlighed dog brudt alle gamle regler og skikke.

"Fortæl os ikke historien om Laylí eller om Majnún's ulykke, Din kærlighed har fået verden til at glemme gamle dages kærlighed. Da dit navn først én gang lå mig på læben fangede elskeren det, Og det fik de talende og de lyttende til at danse hid og did" [2].

Og om guddommelig visdom og himmelsk rådgivning siger Rúmí:

"Ved hvert måneskifte, o min elskede, er jeg vanvittig i tre dage; I dag er det den første dag - derfor ser du mig lykkelig".

Vi hører, at du er rejst til Tabríz og Tiflis for at udbrede kundskab, eller at en anden højere opgave har ført dig til Sanandaj [7] [8].

O min enestående ven! Der er fire veie for dem der gør fremskridt på deres mystiske vandring, I korthed skal jeg beskrive dem, at graderne og egenskaberne i hver art kan blive forståelige for dig.