Posts tagged Kitáb-i-Aqdas
Kitáb-i-Aqdas

Den helligste bok, moderboken i Bahá'u'lláhs åpenbaring. Boken viderefører de evige sannheter som alle de guddommelige budbringerne har belyst: kjærligheten til vår neste og den moralske hensikt med livet på jorden. Samtidig fjerner den elementer i tidligere religioners lover som vil virke hindrende på å forene verdens folk og nydannelsen av det menneskelige samfunn.

Read More