1925 Johanne Høeg

Johanne Høeg

"DET DANSKE BAHA'I SAMFUNDS ÅNDELIGE MODER"

Etter 63 års standhaftig tjeneste for Guds sak steg Johanne Høeg den 13. nov. 1988 opp til Abha Rike. Johanne vil alltid stå som grunnlegger av Bahá'í troen i Danmark og Grønland.

Hun hørte først om Bahá’í troen i Honolulu, Hawaii i jan. 1925 hvor hun deltok i et offentlig møte. Hun aksepterte troen straks og kort etterpå vendte hun hjem til Danmark. Helt alene som Bahá’í begynte hun å tjene troen. Først oversatte hun en. brosjyre "What is the Bahá’í Movement" og deretter Dr. J. E. Esslemonts artikkel "Baha'u'llah and His message" til dansk. Etter utgivelse av disse brosjyrer skrev Shoghi Effendi "... at fremtidige generasjoner ville forherlige Johanne for hennes enestående pionerarbeide i Danmark". I 1927 besøkte Martha Root Danmark. Johanne var med å arrangere offentlige møter og besøke Københavns 3 største aviser.

Johanne var på pilgrimsreise første gang i 1929. Hun møtte både Shoghi Effendi og Bahiyyih Khanum - Det Største Hellig blad. De viste henne den største kjærlighet og oppmuntret henne til videre arbeid i Danmark. Annen gang reiste hun i 1936 og tredje gang i 1972 til Det Hellige Land.

I 1935 ledsaget Johanne Martha Root på en undervisningstur i Island.

Hun fikk oversatt Dr. J. E. Esslemonts bok "Baha'u 'llah og den nye Tid" til dansk og utgav den i 1932. Neste oppgave var å få oversatt "Visshetens bok Kitab-i-Iqan", "De skjulte ord" og "The Bahá’í obligatory prayers". Disse oversettelsene ble foretatt av Prof. Kaj Barr ved Iransk filologisk institutt.

Johanne var en nær venn av Johanna Schubarth og de traff ofte hverandre, av og til på sommerskole i Tyskland "Esslingen", hvor de ble kjente med Dr. H. Grossman og Dr. A. Mühlschlegel.

Johanne hadde i mange år følt at hun burde spre troen også til Grønland. I 1940 sendte hun dansk bahá’í litteratur til berømte personer i Grønland (navn hun hadde funnet i en bok om Grønland). Den første som takket henne var Hendrik Olsen, Uppemavik, med hvem Johanne stod i konstant korrespondanse inntil hans død i 1967. Hendrik Olsen oversatte "Baha'u'llah og Hans budskap" til Grønlandsk. Johanne sendte da bahá’í litteratur til alle biblioteker, store og små, i hele Danmark og i Grønland (her både på dansk og grønlandsk). 1 juli 1965 reiste Johanne til Grønland etter invitasjon av Hendrik Olsen, i en alder av 74 år. Undertegnede hadde ære og glede å ledsage henne på denne 4 ukers reise i Vest Grønland. Hun besøkte flere bosteder og holdt møte særlig i Egedsminne og Uppemavik, hvor mellom 50-100 deltok. Det var i Uppemavik at hun kunne oppleve den historiske erklæring av den første grønlender - Hendrik Olsen - til Baha'u'llahs sak. Han begynte etterpå å oversette "Baha'u'llah og den nye tid" til Grønlandsk, dessverre døde han før han ble ferdig, men andre fullførte oversettelsen og boken utkom i okt. 1984. Shoghi Effendi skrev ofte oppmuntrende brev til Johanne. Her siteres en av hans mange elskverdige ord: "Måtte den Allmektige velsigne dine iherdige anstrengelser, belønne deg i rikt mål for din utholdenhet, fjerne alle hindringer på din vei, støtte og beskytte deg til alle tider og gjøre deg i stand til å sette stor fart i fremgangen av denne Tro og befestelsen av dens institusjoner." Personlig var Johanne Høeg et usedvanlig beskjedent menneske, elskverdig og gjestfri. Hun strålte kjærlighet og omsorg for alle. Hennes Tro på sannhet av Baha'u'llahs stilling og fremgang av Troen var urokkelig. Hun blir dypt savnet i Danmark og i alle nordiske land. Etter hennes bortgang sendte Det Universelle Rettferdighetens Hus følgende telegram til Nasjonalt Råd i Danmark:

BEDRØVET MEDDELELSE BORTGANG JOHANNE HØEG, HENGIVEN TJENERINDE BAHA'U'LLAH. HENDES EKSEMPLARISKE STANDHAFTIGHED TJENESTE GUDS SAG I MERE END 63 ÅR, AF HVIILKE FØRSTE 22 ÅR HUN STOD ALENE OPRETHOLDT TROENS LYS SIT HJEMLAND, UDGØR ENESTÅENDE BIDRAG DETTE LANDS ANNALER, BERETTIGER HENDE FULDT UD AT BETRAGTES SOM MODER DANSKE BAHA'I SAMFUND. HENDES UROKKELIGE HENGIVENHED ELSKEDE BESKYTTER, HENDES SKATTEDE FORBINDELSE MED STØRSTE HELLIGE BLAD, HENDES TRE PILGRIMSREJSER TIL VERDENSCENTRET, HENDES UKUELIGE HENGIVENHED OPGAVE OVERSÆTTELSE BAHA'I LITTERATUR DANSK, HENDES SAMARBEJDE BERØMTE ORIENTALISTER ARTHUR CHRISTENSEN OG KAJ BARR, HENDES FORBINDELSE MED MARTHA ROOT OG JOHANNA SCHUBARTH, HENDES FREMME UNDERVISNINGSARBEJDE I DANMARK, OG HENDES ANDEL ETABLERING TROEN PÅ GRØNLAND, ALT MINDES KÆRLIGT.
BEDER HELLIGE TÆRSKEL FREMGANG HENDES STRÅLENDE SJÆL ABHA RIGE. ANBEFALER HOLDE PASSENDE MINDEHØJTIDELIGHEDER ALLE BAHA'I SAMFUND DANMARK OG GRØNLAND. VENLIGST OVERBRING SYMPATI MEDLEMMER HENDES FAMILIE PÅ VEGNE BAHA'I VERDEN.
DET UNIVERSELLE RETFÆRDIGHEDENS HUSKilde:

  • Hoshang Rafat, på vegne av Det Nasjonale Åndelige Råd i Norge
Nasjonalt Åndelig Råd