1796 Hans Nielsen Hauge

1796 Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge opplevde sitt åndelige gjennombrudd. Haugianervekkelsen skapte en ny dag for kirke og folk, og fungerte som en historisk kraft som var med å sette skille i Norgeshistorien.

Nasjonalt Åndelig Råd