1920 August Rudd

August og Anna Rudd

August og Anna Rudd

August Rudd ble født i Värmland nær den svensk-norske grensen den 7. august 1871. Han hadde mange søsken og familien levde under vanskelige økonomiske forhold. Åtte yngre søsken til ham ble født i et soldathjem i Norra Ivarsbyn, hvorav de fleste flyttet til den norske siden av grensen, som lå bare noen kilometer derfra. Norge og Sverige var da et rike. August ble tatt ut til soldat, men ble lei av krigerlivet og stakk av til sin bror Edvin Rude i Trøgstad, på norske siden. Der arbeidet August med å smi deler til Edvins oppfinnelser (båtmotor (Evinrude) og skrivemaskin). 11. mars 1893 utvandret de tre brødrene, Edvin, Otto og August, til Amerika og tok med seg sine oppfinnelser. De bosatte seg i Kenosha, Wisconsin og i Chicago der de fikk høre om Bahá'í-troen. August Rudd hadde vært gift i Amerika, men kona hadde forlatt ham da han ikke kunne arbeide, pga. en hjertesykdom. Høsten 1919 skrev August Rudd til Abdu'l-Baha at han ønsket å dra tilbake til Sverige. I april 1920 fikk August følgende svar, som var oversatt til engelsk av Azizullah S. Bahadur i Haifa.

 

23. januar 1920

Chicago, Illinois

 Hans høyverdighet, herr August Rudd, over ham være herligheten fra Gud, den mest Herlige ! Han er Gud ! O, Du, Konungarikets Sønn !

Ditt brev er mottatt. Ditt ønske er å vende hjem til Sverige. I Sverige er Guds kallelse ennå ikke reist. Hvis Gud vil, så må du bli styrket til å reise den guddommelige kallelsen i dette land og bli årsak til veiledning for en stor mengde. La ikke denne oppgaven være deg fremmed, for bekreftelser fra Abha-riket er kraftfulle. De gjør de svake sterke og gir fjær og vinger til den fjærløse fugl.

Guds tjenerinne, frøken Knobloch, reiste fra Amerika til Tyskland. Du har naturligvis hørt, hvordan hun satte Tyskland i bevegelse og hvordan mange sjeler ble veiledet. Nå ber jeg til Gud at du må bli mer bekreftet, slik at denne naturverdens mørke land må bli opplyst med det himmelske Lys. Føl deg sikker på at bekreftelse kommer til dig !

Over deg vare Bahá-El Abha !

(undertegnet) Abdu'l-Baha Abbas

 

Til tross for fysisk svakhet og sykdom forlot August New York den 25. juni og kom til Sverige i juli 1920. Han bosatte seg i Boda i Värmland og er, ifølge dagens opplysninger, den første bahá'í pioneren i Sverige. Tilfeldige besøk av bahá'íer i Sverige er kjent fra år 1908. Et år senere, 1921, kom Edvard Olsson som pioner og bosatte seg kun noen mil nord for Boda. De begge pionerene kjente hverandre i USA og de stod i kontakt med hverandre helt til Augusts død. For å få hjelp til å oversette bahá'í brosjyrer, men også for å forbedre sine svensk kunskaper henvendte August Rudd seg til stedets lærerinne Anna Gustavsson, i Bovikens skole. Innen kort ble hun en hengiven bahá'í och en tid senere giftet de sig. Anna Elizabeth ble født i Stockholm 29. sept. 1868. Hun var meget godt likt og hadde mange venner. Elevene husket godt bahá'í timene på folkeskolen. Utenom skolen hadde hun musikkundervisning for en del elever.

For å spre bahá'í budskapet kjøpte August en Ford, noe som gjorde ham kjent i det nesten billøse området. Ved dårlig vær pleide han å kjøre hjem skolebarna på de lange og dårlige veiene. Sikkert ble han også kjent gjennom å være svensk-amerikaner og gjennom ekteskapet med bygdens folkeskolelærerinne, da alle kjente lærerne som tilhørte overklassen i bygden. Han ble også kjent gjennom sin bror Edvins velledige mangmilliondonasjon. August hadde synske gaver som bygdas folk har fortalt om. Han holdt kontakt med teosofer, esperantister og Odd Fellow. De dro ofte på undervisningsreiser i Sverige og Norge. De hadde også god kontakt med aviser og mange artikler ble publisert om troen og dens spredning i verden. Anna og August holdt god kontakt med bahá'íene i USA, samarbeidet nært med Shoghi Effendi i Haifa og hadde sannsynligvis kontakt med Abdu'l-Baha.

År 1923 fikk paret Rudd besøk av fru Louise Erickson fra USA, som brakte med seg et eksemplar av "Baha'u'llah and the New Era". Når August så denne boken utropte han: "Anna, den här boken skal vi översätta". De gjorde dette og 1932 kom boken ut i svensk oversettelse.

Den 13 februar 1926 døde August Rudd og ble gravlagt på Östervallskog kirkegård, like ved den norsk-svenske grensen noen mil nord for Ørje. Anna fortsatte et intenst undervisnings- og oversettelsesarbeid. I 1929 forlot hun Östervallskog og flyttet til Malmköping. To år senere flyttet hun til sentrum av Göteborg, der hun giftet seg med Arvid Bernard Palmgren. I oktober 1932 flyttet Anna og Arvid til jernbruksbygden Rämen i Värmland, der de stemplet sine brev med: Bahá'í Center, Rämen.

Anna og Arvid oversatte et flertall brosjyrer og år 1936 lot de trykke bahá'í boken "Kitáb-í-Iqan" på svensk etter instruksjon fra Shoghi Effendi. Anna fortsatte også det planleggingsarbeid, som August og hun hadde påbegynt i Stockholm og Göteborg, for der å kunne ta emot kommende pionerer og reisende undervisere samt med målet om så snart som mulig å danne lokalt åndelig råd på disse stedene. Dog fikk hun aldri oppleve fullbyrdelsen av dette målet. Anna døde 27. august 1943 og det første lokalt åndelige råd i Sverige ble dannet i Stockholm i april 1947.

August og Anna Rudd er for all fremtid forent med bahá'í religionens grunnleggelse og første utvikling i Sverige. Beskytteren, Shoghi Effendi, skrev i et av sine brev til ekteparet Rudd: "Era brev vittnar så vältalligt och kraftfullt om den dynamiska alløvervinnande anden hos Baha'u'llah, som arbetar så häpnadsväckande genom er båda."

Kilde:

  • Svensk Bahá'í Nytt
Nasjonalt Åndelig Råd