1852 Adresseavisen

1852 Adresseavisen

Lørdag 30. oktober 1852

Throndhjems borgerlige Realskoles alene priviligerede Adressecontoirs - Efterretninger

No. 131

Loverdagen den 30te October 1852

85te Aarg. Verden. Sjahen av Persien er bleven overfalden av 3 Babier, men er dog sluppen derfra med et let Saar. Babierne er en religiøs Sect, der forkaster Koranen og Troen på Mohammed. Man paastaar, at de helde til Communismen og have koner i Fælleskab. Secten har uddannet sig i de tre, fire sidste Aar og den Tilhengere skal beløbe sig til 50000. De ere for Tiden i aaben Opstand mod Persien og 300 af dem skal have svoret at ville myrde Sjahen.

Nasjonalt Åndelig Råd