1843 Roparna

"Roparna", barn, ungdom og voksne som preket om at endetiden er nær og om at alle måtte leve et bedre liv, hadde sin mest aktive periode i årene 1843-1844 i Sverige. Dette var grobunnen for vekkelsesbevegelsen i Sverige og et nytt forhold til kirke og myndigheter.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
1843 Jubileum for Den katolske kirke i Norge

Den 6. mars 1843 utstedte den svensk-norske monark, Karl Johan, en kongelig resolusjon som ga tillatelse til å danne en egen menighet for bekjennere av den katolske tro. Første påskedag, 16. april 1843, kunne man feire den høytidelige messe etter at den katolske kirke hadde vært utestengt fra Norge siden reformasjonen i 1537.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
1844 Lars Levi Læstadius

Lars Levi Læstadius opplever sin omvendelse som gir grunnlaget for en vekkelsebevegelse på Nordkalotten. Læstadianismen ga selvtillit og mot til å gå ut med sine tanker og meninger - på tvers av kirkelig motstand og fordømmelse.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
1845

I Norge vedtas 16. juli 1845 loven om dem "der bekjende seg til den christelige Religion, uden at være Medlemmer af Statskirken". Tidligere gjaldt den norsk-svenske Konventikelplakaten som medførte landsforvisning for frafall.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
1852 Adresseavisen

Adresseavisen for lørdag 30. oktober 1852 har en notis om babierne i Persia. Dette er den første kjente omtalen av Bahá'í religionen i Skandinavia.

I 1867 tok det 44 dager å krysse Atlanteren med seilskip, mens det tok 12 dager med dampskip.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
1869 En resa i Persien

Boka "En resa i Persien" ble gitt ut i Lund, Sverige som en oversettelse av Arminius Vamberys beskrivelse av sin reise i Iran. Et kapitel beskriver "Bab og babismen".

I 1870 ble den første direkte passasjerlinjen med dampskip åpnet mellom Bergen og New York.

I 1877 ble Norges første stambane Kristiania-Trondheim via Røros åpnet. De første årene tok reisen to dager.

I 1880 var det 14 telefoner i Kristiania.

1884 innføres stemmerett for de som tjener mer enn 500 kr i året.

1885 etableres Norges første elektrisitetsverk i Skien og produserer strøm til 120 lyspærer.

1888 blir gifte kvinner myndige.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd
1896 Kringsjaa

Tidskriftet Kringsjaa nr 2 fra 31.juli 1896 forteller om Bab og bahá'í troen.

I 1895 ble den første bilen importert til Norge, en Benz med fire hestekrefter frakter passasjerer mellom Tretten og Rennebu. I 1898 kjørte den første bilen i Stavangers gater.

I 1896 finner den første filmfremvisningen sted i Kristiania.

1901 får kvinner stemmerett i Norge.

Read More
Nasjonalt Åndelig Råd