Nasjonalt Åndelig Råd

Nasjonalt Åndelig Råd

På det nasjonale nivå blir bahá’í-samfunnet administrert av Nasjonalt Åndelig Råd, en valgt forsamling med ni medlemmer som er ansvarlig for å veilede, koordinere og stimulere aktivitetene til de Lokale Åndelig Råd og individuelle medlemmene av bahá’í-samfunnet i landet.

Shoghi Effendi sammenligner funksjonen til det Nasjonale Åndelige Råd med bankingen til et sunt hjerte, «som pumper åndelig kjærlighet, energi og oppmuntring» til alle medlemmer av bahá’í-samfunnet. Han skriver at medlemmene av åndelige råd bør «helt og fullt se bort fra det de selv liker og ikke liker, sine personlige interesser og tilbøyeligheter, og samle sine tanker om de tiltak som vil bidra til velferd og lykke for bahá’í-samfunnet og fremme det felles beste.» De må gå til sine oppgaver med «ytterste ydmykhet og anstrengelse» og bør bli bemerket for «sitt åpne sinn, sin høye sans for rettferdighet og pliktfølelse, sin oppriktighet, sin beskjedenhet, sin helhjertede hengivenhet for vennenes, Sakens og menneskehetens velferd og interesser».

Ansvarsoppgavene til det Nasjonale Åndelige Råd omfatter det å kanalisere samfunnets økonomiske ressurser, fostre vekst i det nasjonale bahá’í-samfunnet, veilede samfunnets saker – inkludert dets aktiviteter for sosial og økonomisk utvikling og dets eiendommer -, håndtere kontakten med myndighetene, besvare spørsmål fra individer og Lokale Åndelige Råd, og styrke deltakelsen fra bahá’í-samfunnet i samfunnslivet på det nasjonale nivå. På alle sine arbeidsfelt nyter Nasjonalt Åndelig Råd godt av visdom og erfaring fra de kontinentale rådgiverne som gir dem råd og hjelper dem.

Medlemmene av det Nasjonale Åndelig Råd er direkte ansvarlig for valget av Det Universelle Rettferdighetens Hus hvert femte år. Det Nasjonale Åndelige Råd blir selv valgt hvert år, idet de grunnleggende prosedyrer for bahá’í-valg blir fulgt: ingen nominasjoner er tillatt, valgkampanjer er forbudt, hemmelig avstemming blir brukt, velgerne blir bedt om å overveie moralsk karakter og praktisk egnethet, og de kvinner og menn som får flest stemmer blir valgt. Mens det Lokale Åndelig Råd blir valgt av alle voksne medlemmer av det lokale bahá’í-samfunnet, blir det Nasjonale Åndelige Råd valgt av delegater, som velges i distriktene eller ved regionale valg. Hvert år, når delegatene samles til det Nasjonale Årsmøtet, rådslår de og deler innsikter om framgangen til bahá’í-samfunnet, og stemmer på medlemmer av det Nasjonale Åndelige Råd.

I noen land overlater det Nasjonale Åndelige Råd noen av sine funksjoner til regionale bahá’í-råd som har ansvar for et bestemt geografisk område innenfor landet det gjelder. Ansvarsoppgavene til det regionale rådet kan omfatte å gjennomføre beslutningen til det Nasjonale Åndelige Rådet, veilede fremgangen for spesielle planer og prosjekter og ta skritt for å stimulere og koordinere veksten til bahá’í-samfunnet innenfor regionen.

Nasjonalt Åndelig Råd