Rådgiverinstitusjonen

Rådgiverinstitusjonen

Rådgiver-institusjonen ble opprettet av Det Universelle Rettferdighetens Hus i 1968. Dens medlemmer, som ikke har noen lovgivende, utøvende eller juridisk myndighet, oppmuntrer til handling, fostrer individuelt initiativ, og fremmer læringen innenfor bahá’í-samfunnet som et hele, i tillegg til å tilby veiledning til Åndelige Råd. Institusjonen spiller en vital rolle i å fremme bahá’í-troens interesser, og å øve innflytelse på bahá’í-samfunnets liv, fra grasrota og opp til det internasjonale nivå.

Hvert femte år utpeker Det Universelle Rettferdighetens Hus i alt 81 rådgivere rundt i hele verden. De organiserer sitt arbeid gjennom fem kontinentale rådgivernemnder. Disse nemndene utpeker Hjelperådsmedlemmer for å tjene spesielle geografiske områder og territorier innenfor den kontinentale regionen. Rådgiverne, sammen med Hjelperådsmedlemmene og deres assistenter, arbeider for å stimulere vekst i bahá’í-samfunnet, og utvikle dets åndelige, intellektuelle og sosiale liv.

Medlemmene av rådgiverinstitusjonen er beskjeftiget med å styrke bahá’í-samfunnets kapasitet til å utforme systematiske handlingsplaner, å sette dem energisk ut i livet, og å lære fra erfaring i bestrebelsene på å bidra til byggingen av den verdenssivilisasjon som er forutsett av Bahá’u’lláh. De nærer kjærlighet og visshet i bahá’íenes hjerter, styrker vennskapsbånd og enhet, fremmer prinsipper og etiske standarder som blir opprettholdt av bahá’í-læren, og fremsetter en visjon for samfunnsmedlemmer om at de må vie sine krefter til menneskehetens velferd.

Arbeidet til den kontinentale rådgivernemnden blir ledet av Det Internasjonale Undervisningssenter som holder til ved bahá’í-troens verdenssenter i Haifa, Israel. Det Internasjonale Undervisningssenter er til enhver tid oppdatert om fremgangen for bahá’í-samfunnet i alle deler av verden og årvåken for dets muligheter for vekst, konsolidering av dent institusjoner, og fremgangen for dets kollektive bestrebelser. I denne forbindelse gir de spesiell oppmerksomhet til utviklingen av menneskelige ressurser, og hjelper det verdensomspennende bahá’í-samfunnet til å øke sin kapasitet til å inngi økende antall mennesker åndelige innsikter, kunnskap, ferdigheter og evner som trengs for å tjene menneskeheten effektivt og godt. De ni medlemmene av Det Internasjonale Undervisningssenter blir utnevnt av Det Universelle Rettferdighetens Hus for en femårsperiode, like etter det internasjonale bahá’í-konventet hvert femte år.

Nasjonalt Åndelig Råd