Støtte til fengslede bahá'íer verden over

PRESSEMELDING

B A H A ’ I - S A M F U N N E TIN O R G E
Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo
Tlf; 950 42 722
P R E S S E M E L D I N G 17. september 2010

Støtte til fengslede bahá'íer verden over

Kravet om å frigi de sju iranske baha'i-lederne i Iran, blir stadig sterkere, verden over. Fengselsstraffen deres skal nå være redusert fra 20 til 10 år, ifølge Det internasjonale baha'i-samfunnet som fikk melding om dette fra advokatene deres i Iran for to dager siden. 
Behandlingen av baha'iene er møtt med kraftige fordømmelser fra regjeringer, menneskerettighetsorganisasjoner, institusjoner og en rekke individer. De fem mennene og de to kvinnene har vært ofre for en skamløs rettsbehandling og har sittet fengsel i over to år uten lov og dom, til tross for at de er uskyldige. Deres eneste forbrytelse er at de er baha'ier. Iranske myndighetene har anklaget baha’iene for “spionasje“, “religiøse fornærmelser“, “propaganda“ og for “moralsk forfall“.
 
Frankrike, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Australia, Canada og presidenten av Europaparlamentet er blant dem som har bedt om at fangene må løslates, at dommen annulleres og at Iran demonstrerer at rettsbehandlingen var rettferdig og i samsvar med internasjonal rett. 
Presidenten i Europaparlamentet, Jerzy Buzek, mener dommen mot de sju baha'iene er “et sjokkerende signal og en enorm skuffelse for alle dem som har håpet på en forbedring av menneskerettighetssituasjonen i Iran“.

Den internasjonale kampanjen for menneskerettigheter i Iran sier dommen var “politisk motivert, diskriminerende, urettferdig og illegal under iransk og internasjonal lov“.Amnesty International beskriver baha’i-lederne som ”samvittighetsfanger som er fengslet ene og alene på grunn av deres tro eller fredelige aktiviteter på vegne av den forfulgte baha’i-minoriteten”.

Den massive fordømmelsen verden over forteller at ”et økende antall mennesker av alle raser og religioner over hele verden ønsker å se rettferdigheten skje i Iran, ikke bare for baha’iene, men for alle borgere som opplever grove brudd på menneskerettighetene,” kommenterer Diane Ala’i, Det internasjonale baha’i-samfunnets representant ved De Forente Nasjoner i Geneve. 
Bahá’íene i Iran utgjør den største religiøse minoriteten i Iran med over 300.000 medlemmer. Forfølgelsene mot dem har økt det siste året.

Bilder og informasjon:
http://news.bahai.org/story/793
http://news.bahai.org/story/794
 
Mer informasjon: 
Baha’i-samfunnets External Affairs-kontakt, Britt Strandlie Thoresen, tlf. 95 21 41 73

Nettkilder: 
http://news.bahai.org/human-rights/iran/yaran-special-report/
http://question.bahai.org/
http://www.bahai.no/978.0.html

Vennlig hilsen
Baha’i-samfunnet i Norge
ved Thor Henning Lerstad, sekretær
Tlf. 950 42 722

Mahsa Saboohian