Åpent brev til Ayatolla Sadeq Larijani, leder for rettsvesenet i Iran

Åpent brev til Ayatolla Sadeq Larijani, leder for rettsvesenet i Iran

Irans krenkelser av eget folk må ta slutt

Alt som Iran utad hevder å etterstrebe på verdens arena, motsies av landets behandling av dets eget folk på hjemmebane, skriver Baha’i International Community i et åpent brev til Ayatolla Sadeq Larijani, leder for rettsvesenet i Iran. Baha’i International Community er representant ved FN for baha’i-samfunnet i Norge og 185 andre nasjonale baha’i-samfunn i verden. Hvordan kan et rettferdig samfunn, eller en rettferdig verden, bli bygget på en grunnvoll av irrasjonell undertrykkelse og systematisk nekting av grunnleggende menneskerettigheter for en hvilken som helst minoritet, spørres det i brevet. Den direkte bakgrunnen for det åpne brevet er justismordet som har rammet sju baha’ier som har hatt ansvaret for det iranske baha’i-samfunns sosiale og åndelige anliggender som medlemmer av gruppen som er kjent som yaran. De er dømt til 10 års fengsel, selv om de er blitt frikjent for spionvirksomhet, samarbeid med staten Israel, undergrave og skade Den islamske republikk Iran og å ”spre forfall på jorden”. Dommen er blitt sterkt fordømt av forkjempere for rettferdighet i Iran og verden for øvrig som grunnløs, urettferdig og uforklarlig. Selve rettssaken var så blottet for upartiskheten som må karakterisere domstolsprosesser, at den gjorde rettergangen til en total parodi. Den åpenbare konklusjon er at slike handlinger er motivert av blinde fordommer og hat mot bahá’í-samfunnet for dets religiøse trosforestillinger. (Baha’i-samfunnet er den største religiøse minoriteten i Iran med over 300 000 medlemmer.) De sju fangene, som nå er inne i sitt tredje år av det som fortsatt skamløst kalles “midlertidig” varetektsfengsling, utsettes for så rystende forhold i Gohardasht-fengselet at det er uverdig for selv de farligste forbrytere. De sju, fem menn og to kvinner, er mellom 37 og 77 år. De er utviklingspsykolog, grunnlegger av den første automatiserte murstenfabrikken i Iran, bestyrer av en tekstilfabrikk, landbruksingeniør, rektor ved en skole, sosialarbeider og optiker. De har også tjent landet sitt i arbeidet for å bringe kvinnene videre fremover, for å øke leseferdigheten hos landets befolkning i sin alminnelighet og ved å sørge for midler til utdannelse for de tusener av baha’i-ungdommer som er blitt nektet adgang til iranske universiteter etter at den islamske revolusjon begynte. Urettferdigheten de er blitt gjenstand for, er en gjenspeiling av den fryktelige undertrykkelsen som hele nasjonen utsettes for. De sju baha’iene må straks settes fri sammen med alle bahá’íene som sitter fengslet rundt om i landet. Det inkluderer tre unge bahá’íer, to kvinner og en mann, som har påbegynt sitt fjerde fengselsår i Shiraz for å ha forbrutt seg ved å hjelpe fattige barn med å lære å lese og skrive. Alle må også gis sine fulle borgerrettigheter. Det vil signalisere en vilje til å respektere rettighetene for alle borgere i Iran som vi har den dypeste respekt og håp for. Vår appell er dermed i virkeligheten en appell om respekt for rettighetene til hele det iranske folk.

Det åpne brevet kan i sin helhet leses på nettsiden www.bahai.no Baha’i-samfunnet i Norge ved Nasjonalt Åndelig Råd for Baha’ier i Norge.

Bahá’í-samfunnet i Norge,

Holmenkollv. 26A, 0376 Oslo.

Tlf 22 55 95 85.

Mahsa Saboohian