Syv uskyldige bahá'íer i Iran dømt til 20 års fengsel

PRESSEMELDING

B A H A ’ I - S A M F U N N E TIN O R G E

Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo
Tlf950 42 722
P R E S S E M E L D I N G 11. august 2010

  
SYV USKYLDIGE BAHA’IER I IRAN DØMT TIL 20 ÅRS FENGSEL
MASSIVE PROTESTER OVER HELE VERDEN

Rapportene denne uka om at syv iranske baha’i-ledere er dømt til 20 års fengsel, er møtt med kraftige fordømmelser fra regjeringer og menneskerettighets-organisasjoner over hele verden. De fem mennene og de to kvinnene har vært ofre for en skamløs rettsbehandling og har sittet i det beryktede Evin-fengselet i over to år uten lov og dom, til tross for at de er uskyldige. 
  
I sin parodi på rettferdighet har de iranske myndighetene anklaget baha’iene for “spionasje“, “religiøse fornærmelser“, “propaganda“ og for “moralsk forfall“. 
  
Frankrike, Tyskland, Australia, Canada og presidenten av Europaparlamentet, har alle være klare i sine fordømmelser og bekymringer. De ber om at fangene må løslates på kausjon, at dommen annulleres og at Iran demonstrerer at rettsbehandlingen var rettferdig og i samsvar med internasjonal rett. 
  
I en erklæring som ble offentliggjort i dag, kalte presidenten i Europaparlamentet, Jerzy Buzek, dommen for“et sjokkerende signal og en enorm skuffelse for alle dem som har håpet på en forbedring av menneskerettighetssituasjonen i Iran“. 
  
Den internasjonale kampanjen for menneskerettigheter i Iran sier at dommen mot baha’i-lederne var “politisk motivert, diskriminerende, urettferdig og illegal under iransk og internasjonal lov“.   
  
”De er blitt dømt for å være baha’ier, ikke noe annet, og fengslingene av dem er uttrykk for en undertrykkelsespolitikk mot baha’i-troen og dens medlemmer,” sier talsmannen for kampanjen, Aaron Rhodes. 
  
Amnesty International beskriver baha’i-lederne som ”samvittighetsfanger som er fengslet ene og alene på grunn av deres tro eller fredelige aktiviteter på vegne av den forfulgte baha’i-minoriteten”. 
  
Den massive fordømmelsen verden over forteller at ”et økende antall mennesker av alle raser og religioner over hele verden ønsker å se rettferdigheten skje i Iran, ikke bare for baha’iene, men for alle borgere som opplever grove brudd på menneskerettighetene,” kommenterer Diane Ala’i, Det internasjonale baha’i-samfunnets representant ved De Forente Nasjoner i Geneve.

Bahá’íene i Iran utgjør den største religiøse minoriteten i Iran med over 300.000 medlemmer. Forfølgelsene mot dem har økt det siste året. 
Bilder og informasjon:  http://news.bahai.org/story/787 
Mer informasjon: 
Baha’i-samfunnets External Affairs-kontakt, Britt Strandlie Thoresen, tlf. 95 21 41 73


Nettkilder: 
http://question.bahai.org/ 
http://www.bahai.no/978.0.html 
http://www.bahai.no 
Vennlig hilsen
Baha’i-samfunnet i Norge
ved Thor Henning Lerstad, sekretær
Tlf. 950 42 722

Mahsa Saboohian