FN og Norge kritiserer Irans brudd på menneskerettighetene

PRESSEMELDING

FN og Norge kritiserer Irans brudd på menneskerettighetene 

Norge var blant de 64 landene som torsdag støttet FNs Generalforsamlings resolusjon mot Irans krenkelser av menneskerettighetene. I resolusjonen uttrykkes det "dyp bekymring for de alvorlige menneskerettighetsbruddene" i Iran.

Resolusjonen ble vedtatt med 69 mot 54 stemmer. Den kritiserer spesielt Irans bruk av tortur, henrettelser, den "voldelige undertrykkelsen" av kvinner og den "økende diskrimineringen" mot baha'ier, kristne, sufier, sunni-muslimer og andre minoriteter.

Det er 21. gang siden 1985 at Generalforsamlingen i FN vedtar en resolusjon som fordømmer bruddene på menneskerettigheter i Iran. Til tross for dette blir situasjonen stadig verre for hver eneste dag, ifølge Bani Dugal, hovedrepresentant for Det internasjonale bahá'í-samfunnet i De Forente Nasjoner.

FN-resolusjonen nevner spesielt angrepene på baha'ier. Den bemerker "økende bevis på statlige anstrengelser for å identifisere og kontrollere baha'ier, hindre medlemmene av baha'i-troen adgang til universitet, hindre baha'ier å forsørge seg økonomisk, arrestasjon og fengslingen av sju baha'ier uten dom og tilgang til rettshjelp".

De sju baha'iene utgjorde den nasjonale, administrative ledelen som ble arrestert i mars og mai og som blir holdt fengslet i Evin-fengslet uten dom. Mer enn 100 andre er blitt arrestert og løslatt mot kausjon de siste fire årene som ledd i en opptrappende forfølgelse fra myndighetene.

Forfølgelsene av baha'iene er systematiske forsøk på å utrydde den største religiøse minoriteten i landet med omkring 300.000 medlemmer.

Baha'iene i Iran er utsatt for fengslinger, psykiske og fysiske overgrep. De nektes adgang til utdannelse og arbeid. Deres hjem, hellige steder og gravsteder utsettes for hærverk og brannstiftelser. Stadig er det kampanjer, i moskeer og i media, for å sverte baha'ienes rykte og vekke folks antipati.

Baha'iene blir rutinemessig lovet at de vil få sine rettigheter tilbake så snart de frasier seg sin tro. De vil da få adgang til utdanning, få sine eiendommer og pensjoner tilbake og vil gis alle fundamentale sivile rettigheter som tidligere er nektet dem.

I økende grad har medstudenter av baha'ier, enkelte geistlige og andre tatt baha'iene i forsvar. Nobelprisvinneren Shirin Ebadi har tilbudt seg å forsvare baha'ier som er fengslet uten dom. Det har ført til at hun og hennes familie er blitt sjikanert i iranske medier.

Nærmere informasjon: 

  • http://news.bahai.org/
  • http://www.news.bahai.org/human-rights/iran/iran-update.html
  • Kort historisk oversikt over forfølgelsene av baha'ier i Iran: http://www.bahai.org/dir/worldwide/persecution
  • FNs Generalsekretær Ban Ki-moons rapport om Iran: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=a/63/459
  • http://www.bic.org/  
  • http://www.bahai.org/  
  • http://www.bahai.no/

For mer informasjon: Britt Strandlie Thoresen, External Affairs representant for Bahá'í-samfunnet, tlf. 95 21 41 73. 

 

Vennlig hilsen

Bahá'í-samfunnet i Norge

Thor Henning Lerstad, sekretær, tlf. 22 55 95 85, 61 25 71 19 

Baha'i-samfunnets Informasjonskontor

Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo

Tlf 22 55 95 85 / 950 42 722

informasjonskontoret@bahai.no

Nasjonalt Åndelig Råd