Stopp krenkelsene mot bahá’í-barn og ungdom i Iran

Pressemelding fra 173 deltagere fra 14 land på Nordisk Bahá’í Ungdomskonferanse 2007

Stopp krenkelsene mot bahá’í-barn og ungdom i Iran

Vi, 173 deltagere fra 14 land på den Nordiske Bahá’í Ungdomskonferansen i Lillehammer, er veldig bekymret for den siste utviklingen i systematisk forfølgelse av våre venner, bahá’í-barn og ungdom, i Iran.

I mange år, har studenter som identifiserer seg som bahá’íer blitt konstant nektet adgang tiluniversitetene. Nye rapporter forteller at situasjonen har forverret seg til mishandling av barneskoleelever. Bahá’í-barn blir rakket ned på på ulike vis, for eksempel ved å bli offentlig ydmyket på skolen, og i noen tilfeller fysisk straffet for sin tro. Disse tilfellene er tydeligvis spesielt rettet mot jenter. Nyheten om at bahá’í-barnas rettigheter blir krenket, bekymrer og alarmerer oss.

Det er viktig for oss å gjøre flest mulig kjent med overgrepene, ettersom det ikke bare er noe som angår oss bahá’íer, men alle mennesker.

Hilsen
Ungdommene på Nordiske Bahá’í Ungdomskonferansen, Lillehammer, 9. april 2007

  • Nedenfor er den offisielle pressemeldingen fra Bahá’í-samfunnet i Norge 
  • kontaktpersoner
De 173 deltagerne er fra Norge, Sverige, USA, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, Island, Iran, Australia, Malaysia, Belgia, England og Luxembourg. Foto: Patrik Jansson

De 173 deltagerne er fra Norge, Sverige, USA, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, Island, Iran, Australia, Malaysia, Belgia, England og Luxembourg. Foto: Patrik Jansson

Pressemelding fra Baha’i-samfunnet i Norge

Bahá’í-skolebarn i Iran blir stadig mer plaget og mishandlet av skolemyndighetene

Bahá’í-elever i grunnskole og videregående skole over hele Iran blir stadig oftere plaget, mobbet og skjelt ut ifølge nye rapporter fra landet.

I løpet av en 30 dagers periode i vinter har omkring 150 tilfeller av personlige krenkelser, mishandling og fysisk vold mot bahá’í-elever i regi av skolemyndigheter, blitt registrert i minst 10 iranske byer.

”Disse nye rapportene om at barn og juniorungdom, de mest sårbare medlemmene av det iranske bahá’í-samfunnet, blir plaget, nedverdiget og ihvertfall i ett tilfelle slått med bind for øynene, er en ekstremt skremmende utvikling, sier Bani Dugal, representant for Det Internasjonale Bahá’í-samfunnet i De Forente Nasjoner, FN.

”Det økende antall av slike tilfeller tyder på en alvorlig og skammelig opptrapping i den pågående forfølgelsen av iranske bahá’íer,” sier Dugal. ”Det faktum at skolebarn blir skyteskive for dem som skal ha deres tillit, lærere og skoleledere, gjør denne siste utviklingen bare enda mer illevarslende.”

Det Internasjonale Bahá’í-samfunnet har vært klar over spredte rapporter om mishandling av skolebarn, men har først i det siste erfart at unge bahá’íer i et stort omfang er tvunget til å oppgi religionen sin og at de også er blitt fornærmet, nedverdiget, truet med utvisning, og i noen tilfeller, uten videre blitt vist vekk fra skolen.

”De er også blitt presset til å konvertere til islam, har måttet tåle at deres tro er blittærekrenket av religionslærere og blitt undervist i og testet i ”iransk historie” som rakker ned på, forvrenger og hensynsløst forfalsker deres religiøse arv,” sier Dugal. ”De blir også stadig fortalt at de ikke må gjøre noe forsøk på å fortelle andre om sin tro.”

Dugal slår også fast at omfanget av den kritikkverdige aktiviteten har fått bahá’íene i Iran til å trekke den slutning at den er organisert.  Det vekker også spesiell bekymring at en høy andel av personangrepene har rettet seg mot jenter i videregående skole. Av 76 tilfeller var 68 rettet mot jenter.  

For videre informasjon:
Bahá’í-samfunnets informasjonskontor v/Britt Strandlie Thoresen

Tlf. 22 55 95 85/ 952 14173

Nasjonalt Åndelig Råd